Tuesday, August 30, 2022
Home Wiki Cập nhật mẫu Đơn Xin Giao Đất mới nhất

Cập nhật mẫu Đơn Xin Giao Đất mới nhất

0
70

Mẫu đơn xin giao đất gửi cơ quan nhà nước nhằm mục xin đất, sử dụng đất vào mục đích chính đáng và có đóng thuế. Mẫu đơn xin giao đất chi tiết, cụ thể sẽ nhanh chóng được phê duyệt. Cùng nhau tìm hiểu mẫu đơn này ngay dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       …, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân (1)……………….

1. Người xin giao đất (2)…………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………..

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………….

5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………….

6. Để sử dụng vào mục đích: (3)……………………………………………………………….

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

  Người làm đơnKý, ghi rõ họ tên

Hướng dẫn ghi thông tin đơn xin giao đất

(1) – Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cụ thể:

– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu xin giao đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất,

– Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có yêu cầu xin giao thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất.

(2) – Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…).

(3) – Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Trên đây là mẫu đơn xin giao đất đầy đủ, chi tiết nhất, được nhiều lượt dowload từ người dân lao động. Tham khảo thêm biểu mẫu thông dụng trên trang elead.com.vn để đáp ứng nhu cầu của mình nhé.

Biểu Mẫu – Tags: đơn xin giao đất

 • [Download]Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Đơn đăng ký học nghề dành cho lao động nông thôn đúng nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Hòa Giải Thành Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

 • Mẫu Giấy Chấp Thuận Cho Đăng Ký Thường Trú vào nhà ở của mình

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định

 • Tải ngay mẫu hợp đồng mượn nhà mới nhất

 • Mẫu đơn đề nghị tạm hoãn phiên tòa đúng chuẩn nhât

 • Tải ngay đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ nhất

 • [TẢI] Mẫu Đơn yêu cầu xin rút đơn thuận tình ly hôn, nuôi con và chia tài sản khi ly hôn

 • Cách viết mẫu đơn xin nhận con nuôi đúng pháp luật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here