Wednesday, December 8, 2021
Home Wiki Công văn 14028/QLD-KD 2019 thí điểm công cụ xây dựng hệ thống...

Công văn 14028/QLD-KD 2019 thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu Chứng chỉ hành nghề dược

0
13

Công văn 14028/QLD-KD 2019 thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu Chứng chỉ hành nghề dược sẽ được elead.com.vn cập nhật dành tặng đến quý độc giả trong bài viết này. Cùng nhau theo dõi ngay nhé!

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
—————
Số: 14028/QLD-KDV/v Triển khai thí điểm công cụxây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia
về GCN ĐĐKKDD và CCHND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (GCN ĐĐKKDD) và Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND), Cục Quản lý Dược đang xây dựng và triển khai thí điểm công cụ tổng hợp dữ liệu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục (http://kd- hnduoc.dav.gov.vn) để đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin từ các Sở Y tế, tiến tới cắt giảm báo cáo giấy theo các quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược gửi đến Quý Sở tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ trên để thực hiện nhập dữ liệu về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp và còn hiệu lực trên địa bàn. Kính đề nghị Quý Sở nghiên cứu tài liệu và hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu trước ngày 05/9/2019.

Trong giai đoạn đầu sử dụng thí điểm công cụ trên, các Sở Y tế có khó khăn, vướng mắc hay ý kiến đóng góp xin phản ánh về Cục Quản lý Dược để Cục Quản lý Dược khắc phục và hoàn thiện phần mềm tốt hơn và thuận tiện hơn.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược (DS.Nguyễn Huy Ngọc/0904190240, DS.Vũ Thanh Bình/0975769520, Email: qlkinhdoa[email protected])

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./.

Nơi nhận:– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– Cục CNTT(đểp/h);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, KD.
KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG    
 Đỗ Văn Đông

MỤC LỤC

1 Dữ liệu hành nghề dược…………………………………………………………………………………….. 2

1.1 Đăng nhập ………………………………………………………………………………………… 2

1.2 Chứng chỉ hành nghề dược ………………………………………………………………………2

1.2.1 Thêm mới……………………………………………………………………………… 2

1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel…………………………………………………………….. 3

1.2.3 Sửa thông tin …………………………………………………………………………..4

1.2.4 Xóa thông tin  ………………………………………………………………………….5

1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ ………………………………………………………………… 6

1.3.1 Thêm mới ……………………………………………………………………………… 6

1.3.2 Nhập liệu từ excel ……………………………………………………………………..7

1.3.3 Sửa thông tin …………………………………………………………………………..7

1.3.4 Xóa thông tin …………………………………………………………………………..8

1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn ………………………………………………………………9

1.4.1 Thêm mới ………………………………………………………………………………9

1.4.2 Nhập liệu từ excel ……………………………………………………………………10

1.4.3 Sửa thông tin ……………………………………………………………………….  11

1.4.4 Xóa thông tin …………………………………………………………………………12

2 Tra cứu ……………………………………………………………………………………………………….13

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỤC DƯỢC

1. Dữ liệu hành nghề dược

1.1 Đăng nhập

Bước 1: Vào trang http:/ kd-hnduoc.dav.gov.vn/login

Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu người dùng có quyền quản trị sở.

Bước 3: Đăng nhập

1.2 Chứng chỉ hành nghề dược

1.2.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng chỉ hành nghề dược/thêm mới

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin có dấu * trong form thêm mới

Bước 3: Lưu lại

1.2.2 Nhập dữ liệu từ file excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/chứng chỉ hành nghề dược/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu về

Bước 3: Nhập dữ liệu vào file mẫu

Bước 4: Up file đã nhập liệu/cập nhật

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.2.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.2.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa                                                                                                          

Bước 2: Nhập lý do xóa

 Bước 3: Lưu lại
1.3 Cơ sở kinh doanh dược bán lẻ

1.3.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin
1.3.2 Nhập liệu từ excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2:

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.3.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.3.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

1.4 Cơ sở kinh doanh dược bán buôn

1.4.1 Thêm mới

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin bắt buộc vào form thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.4.2 Nhập liệu từ excel

Bước 1: Di chuột vào phần dữ liệu hành nghề dược/cơ sở kinh doanh dược bán lẻ/Nhập dữ liệu từ excel

Bước 2: Lấy file mẫu

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

Lưu ý: Trong file mẫu tải về không xóa dữ liệu trong file và những cột nhập ngày tháng thì phải đúng định dạng dd/mm/yy

1.4.3 Sửa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.4.4 Xóa thông tin

Bước 1: Click biểu tượng xóa

Bước 2: Nhập lý do xóa

Bước 3: Lưu lại

2 Tra cứu

Bước 1: Click menu Tra cứu

Bước 2: Tìm kiếm theo chứng chỉ hành nghệ hoặc cở sở kinh doanh

Bước 3: Nhập từ khóa để tìm kiếm/enter

Bước 4: Tìm kiếm theo trạng thái

Công văn 14028/QLD-KD 2019 thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu Chứng chỉ hành nghề dược đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với bài viết này của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé!

Y Tế – Tags: Công văn 14028/QLD-KD 2019

  • Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

  • Quyết định 1098/QĐ-BYT 2018 ban hành Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV

  • Quyết Định 5530/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm

  • Chỉ thị 46/CT-TTg 2017 về công tác dinh dưỡng trong tình hình mới

  • Công văn 5141/UBND-KGVX Hà Nội 2019 triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

  • Quyết Định 857/QĐ-QLD 2018 rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam

  • Công văn 20299/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here