Monday, January 24, 2022
Home Wiki Công văn 17064/QLD-ĐK 2019 đính chính thông tin trong Quyết định cấp...

Công văn 17064/QLD-ĐK 2019 đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

0
26

Công văn 17064/QLD-ĐK 2019 đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành. Nếu các bạn quan tâm về luật y tế mà nhà nước ban hành thì hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết này ngay bây giờ nhé!

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

———————

Số: 17064/QLD-ĐK
V/v: Đính chính thông tin trong
Quyết định cấp giấy ĐKLH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các cơ sở đăng ký có thuốc được đính chính.

Cục Quản lý Dược nhận được công văn của các công ty đăng ký thuốc đề nghị đính chính thông tin trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với các thuốc tại Phụ lục kèm theo công văn này.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

– Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ Công an;

– Cục Y tế GTVT – Bộ Giao thông vận tải;

– Tổng Cục Hải Quan – Bộ Tài Chính;

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Bộ Y tế: Vụ PC; Cục QLYDCT; Cục QLKCB; Thanh tra Bộ;

– Viện KN thuốc TƯ, VKN thuốc TP.HCM;

– Tổng Công ty Dược VN;

– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

– Cục QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCTTra, Website;

-Lưu: VT, ĐKT(TTr).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lâm

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Phụ lục

DANH MỤC 08
THUÓC ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN

TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

(Kèm theo công văn số 17064/QLD-ĐK ngày 03/10/2019 của Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc

Công ty đăng ký

Sổ đăng ký

Số Quyết định

Ngày

Quyết

định

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

1.

Metformin

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

VD-31992-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Địa chỉ Công ty đăng ký và địa chỉ Nhà sản xuất

27 Điện Biên Phủ, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

27 Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

2.

Coldi-B2

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

VD-29802-18

181/QĐ-QLD

27/03/2018

Tuổi thọ

36 tháng

30 tháng

3.

A.T Sitagliptin

100mg

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên

VD-31594-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

A.T Sitagpiptin 100mg

A.T Sitagliptin 100mg

4.

A.T

Sitagliptin 50mg

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên

VD-31595-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

A.T Sitagpiptin 50mg

A.T Sitagliptin 50mg

5.

Repamax Extra

Công ty Roussel Việt Nam

VD-32347-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

Repamax ® Extra

Repamax Extra

6.

Nadyzin

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9

VD-31057-18

706/QĐ-QLD

08/10/2018

Hoạt chất chính – Hàm lượng

Mỗi gói 2g thuốc bột chứa: Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat) 10mg

Mỗi gói 2g thuốc bột chứa: Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat 70mg) 10mg

7.

Lioked

Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh Tường Phát

VD-32386-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Hoạt chất chính – Hàm lượng

Lercarnidipine HC1 20mg

Lercanidipine HC1 20mg

8.

Salbumol 2mg

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9

VD-31546-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

Salbutamol 2mg

Salbumol 2mg

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thành Lâm

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn Công văn 17064/QLD-ĐK 2019 đính chính thông tin trong quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành. Hãy theo dõi bài viết này của chúng tôi và đừng quên chia sẻ cho những người xung quanh nhé! Thân Ái!

Y Tế – Tags: Công văn 17064/QLD-ĐK 2019

  • Thông Tư 20/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Dược và thuốc phải kiểm soát đặc biệt

  • Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

  • Công văn 3390/QLD-ĐK năm 2018 đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK không phải cấp phép

  • Công văn 15466/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon

  • Tải ngay Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 Nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

  • Công văn 14630/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  • Thông Tư 15/2019/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here