Friday, August 19, 2022
Home Wiki Dowload ngay mẫu biên bản làm việc chính xác nhất

Dowload ngay mẫu biên bản làm việc chính xác nhất

0
26

Mẫu biên bản làm việc là văn bản xác nhận những nội dung đã được thông qua từ các quy định hay thỏa thuận nào đó bên trong các cuộc họp hoặc trong cuộc gặp gỡ giữa các đối tác. Dưới đây, chúng tôi xin gửi đến bạn mẫu biên bản tiêu biểu, được dowload nhiều nhất.

Biên bản làm việc là gì?

Tại các buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề, biên bản làm việc là công cụ phổ biến nhất ghi lại nội dung cũng như quá trình làm việc giữa các bên, các thành phần tham gia.

Biên bản làm việc ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau. Biên bản này không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra.

Yêu cầu của biên bản làm việc

Biên bản làm việc được sử dụng khi một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần trình bày lại nội dung làm việc hay thỏa thuận giải quyết một vấn đề đã được thông qua cần có sự ký nhận của những người tham gia.

Chính vì vậy, một biên bản làm việc phải đáp ứng được một số yêu cầu dưới đây:

Sự việc, sự kiện, các số liệu phải chính xác, cụ thể, chi tiết;

Người lập biên bản phải ghi chép đầy đủ, trung thực, khách quan, không đưa cảm xúc cá nhân và đánh giá chủ quan vào biên bản;

Nội dung rõ ràng, mạch lạc, có trọng điểm;

Thông tin chặt chẽ, logic, theo trình tự diễn biến của buổi làm việc;

Ngôn từ súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng từ nhiều nghĩa gây hiểu lầm cho người đọc;

Tuân thủ về nội dung và hình thức.

Lưu ý khi viết biên bản làm việc

Để đảm bảo giá trị cho biên bản làm việc, người viết biên bản phải lưu ý những vấn đề dưới đây:

Nội dung và phạm vi làm việc phải hợp pháp, không trái quy định của pháp luật, không thỏa thuận, trao đổi các ngành nghề bị pháp luật cấm.

Cần ghi chú đầy đủ, chính xác và chi tiết, nhất là các vấn đề trọng tâm. Nếu lời nói của đại diện các bên thì cần ghi lại nguyên văn để những người không tham gia có thể hiểu trọn vấn đề và dễ dàng thực hiện.

Nên xác định và ghi rõ vấn đề đã được thống nhất và thông qua; thời gian, thời điểm thực hiện thỏa thuận, nếu không buổi làm việc sẽ trở nên vô nghĩa và không một ai chịu trách nhiệm thực hiện.

Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của mỗi bên hoặc từng người tham gia buổi làm việc hoặc đại diện hợp pháp của người đó. Chữ ký này ghi nhận các bên, các thành phần tham gia đã xác nhận kết quả làm việc và đây sẽ là một trong những căn cứ ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.

Ví dụ:

Buổi làm việc giữa hai đối tác kinh doanh với nhau thì cần thiết phải có chữ ký của Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật. Trường hợp người tham gia làm việc là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện hợp pháp và được ghi vào nội dung biên bản.

Buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và tập thể lao động trong doanh nghiệp thì về phía người sử dụng lao động phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền; về phía người lao động phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động hoặc tổ trưởng các tổ sản xuất…

Mẫu Biên bản làm việc 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc (1)………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm

Tại…………………………………………………………………………

I. Thành phần tham dự (2):

Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:

Bộ phận: …………………………………………………………………………….

Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:

Bộ phận: ……………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:

Bộ phận: ……………………………………………………………………………

II. Nội dung làm việc (3):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm …… trang và được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và gửi tới các cá nhận, tổ chức có liên quan làm căn cứ thực hiện./.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Biên bản làm việc 2019

(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

Ví dụ:

Về việc xây dựng nhà ăn xã hội hóa;

Về việc thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa

(2) Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.

(4) Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

Trên đây là Mẫu Biên bản làm việc 2019 mới nhất.Biên bản này đơn giản, rất cần thiết cho mỗi công ty, doanh nghiệp.

Luật Việt Nam –

 • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cụ thể nhất

 • Dowload ngay mẫu biên bản làm việc chính xác nhất

 • Biên bản bàn giao công việc là gì? Ý nghĩa của biên bản

 • Mẫu Biên bản lấy ý kiến tập thể về nội dung Nội quy lao động trong doanh nghiệp

 • Mẫu biên bản bàn giao tài sản cụ thể, chính xác nhất

 • Tham khảo mẫu biên bản cuộc họp mới nhất hiện nay

 • Mẫu hợp đồng mua bán nhà, đất thông dụng nhất

 • Mẫu giấy đi đường đúng chuẩn, chi tiết nhất

 • Tải Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động dành cho doanh nghiệp

 • Mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng hợp tình hợp lý nhất hiện nay

 • Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh và cách ghi đơn giản đầy đủ nhất

 • Biên bản bàn giao công việc là gì? Ý nghĩa của biên bản

 • [TẢI NGAY] Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài chuẩn Nghị định 139

 • Chia sẻ mẫu tờ khai đăng ký khai tử 2019 và cách viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here