Giáo Trình Kết Cấu Thép 1 Pdf

0
12

Kết cấu thép 1 : Cấu kiện cơ bản – Phạm Văn Hội là một trong những cuốn giáo trình hay và chi tiết về Kết Cấu Thép. Nội dung được biên soạn, bố cục mạch lạc với các ví dụ chi tiết.

Đang xem: Giáo trình kết cấu thép 1 pdf

*

Tin chắc với “Kết cấu thép 1 : Cấu kiện cơ bản – Phạm Văn Hội” các bạn kỹ sư hoặc sinh nghiên ngành xây dựng sẽ nắm được những kiến thức cần thiết về kết cấu thép là một điều quan trọng đối với mọi kỹ sư, cán bộ kỹ thuật xây dựng.

Download Kết cấu thép 1 : Cấu kiện cơ bản – Phạm Văn Hội

 Học Robot Structural Analysis 2020Thực Hành Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Từ A-Z

*

Thảo luận Mới nhất: Download CSI ETABS 2017 v17.0.1 x64 Ultimate Thành viên mới nhất: roseannelindsle Thảo luận gần đây Thảo luận chưa đọc Thẻ

Biểu tượng diễn đàn:: Diễn đàn không chứa bài viết chưa đọc Diễn đàn chứa bài viết chưa đọc Đánh dấu tất cả đã đọc

Biểu tượng Chủ đề: Không có thảo luận Được trả lời Hoạt động Chủ đề HOT Bài ghim Không được chấp thuận Đã được giải quyết Riêng tư Kín

Super Globals

Requests: Array()

Server: Array()

Options and Features permastruct: forumuse_home_url: 0url: https://lovablemessages.com/forum/Array( => DIỄN ĐÀN HỌC KẾT CẤU XÂY DỰNG <description> => lovablemessages.com Diễn đàn học kết cấu xây dựng. Nơi Học tập, thảo luận và trao đổi về thiết kết cấu ngành xây dựng <menu_position> => 23 <lang> => 1)pageid:19default_groupid: 3Array( <layout_extended_intro_topics_toggle> => 0 <layout_extended_intro_topics_count> => 5 <layout_extended_intro_topics_length> => 100 <layout_qa_intro_topics_toggle> => 1 <layout_qa_intro_topics_count> => 3 <layout_qa_intro_topics_length> => 90 <layout_threaded_intro_topics_toggle> => 0 <layout_threaded_filter_buttons> => 1 <layout_threaded_add_topic_button> => 1 <layout_threaded_intro_topics_count> => 10 <layout_threaded_intro_topics_length> => 0 <display_current_viewers> => 1)Array( <layout_extended_intro_posts_toggle> => 1 <layout_extended_intro_posts_count> => 4 <layout_extended_intro_posts_length> => 50 <layout_qa_posts_per_page> => 15 <layout_qa_comments_limit_count> => 3 <layout_qa_first_post_reply> => 1 <comment_body_min_length> => 5 <comment_body_max_length> => 0 <layout_threaded_posts_per_page> => 5 <layout_threaded_nesting_level> => 5 <layout_threaded_first_post_reply> => 0 <union_first_post> => Array ( <4> => 1 <1> => 1 <3> => 1 <2> => 0 ) <topic_body_min_length> => 5 <topic_body_max_length> => 0 <post_body_min_length> => 2 <post_body_max_length> => 0 <recent_posts_type> => topics <tags> => 1 <max_tags> => 5 <tags_per_page> => 100 <edit_topic> => 0 <edit_post> => 1 <edit_log_display_limit> => 0 <display_current_viewers> => 1 <display_recent_viewers> => 1 <display_admin_viewers> => 1 <topics_per_page> => 10 <eot_durr> => 300 <dot_durr> => 300 <posts_per_page> => 30 <eor_durr> => 300 <dor_durr> => 300 <search_max_results> => 100 <max_upload_size> => 1048576 <attach_cant_view_msg> => Bạn chưa đăng nhập hoặc không có quyền xem tệp đính kèm này.)Array( <custom_title_is_on> => 0 <default_title> => Thành viên <members_per_page> => 15 <online_status_timeout> => 300 <url_structure> => nicename <search_type> => search <login_url> => /forum/?foro=signin <register_url> => /forum/?foro=signup <lost_password_url> => /forum/?foro=lostpassword <redirect_url_after_login> => https://lovablemessages.com/forum <redirect_url_after_register> => https://lovablemessages.com/forum/account/ <redirect_url_after_confirm_sbscrb> => https://lovablemessages.com/forum/subscriptions/ <title_usergroup> => Array ( <1> => 1 <5> => 1 <4> => 1 <2> => 1 ) <title_second_usergroup> => Array ( <3> => 1 ) <rating> => Array ( <0> => Array ( <points> => 0 <title> => Thành viên mới <color> => #d2d2d2 <icon> => far fa-star-half ) <1> => Array ( <points> => 5 <title> => Thành viên tích cực <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <2> => Array ( <points> => 20 <title> => Thành viên lỗi lạc <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <3> => Array ( <points> => 50 <title> => Thành viên tín nhiệm <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <4> => Array ( <points> => 100 <title> => Thành viên đáng kính <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <5> => Array ( <points> => 250 <title> => Thành viên uy tín <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <6> => Array ( <points> => 500 <title> => Thành viên cao cấp <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <7> => Array ( <points> => 750 <title> => Thành viên nổi bật <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <8> => Array ( <points> => 1000 <title> => Thành viên bạc <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <9> => Array ( <points> => 2500 <title> => Thành viên vàng <color> => #ff812d <icon> => fas fa-shield-alt ) <10> => Array ( <points> => 5000 <title> => Thành viên Kim cương <color> => #e04a47 <icon> => fas fa-trophy ) ) <rating_title_ug> => Array ( <5> => 1 <4> => 1 <3> => 1 ) <rating_badge_ug> => Array ( <1> => 1 <5> => 1 <4> => 1 <2> => 1 <3> => 1 ))Array( <from_name> => lovablemessages.com – Diễn Đàn Học Kết Cấu Xây Dựng <from_email> => yesterday55555<br />gmail.com <new_topic_notify> => 1 <new_reply_notify> => 1 <confirmation_email_subject> => Vui lòng xác nhận đăng ký từ <entry_title> <confirmation_email_message> => </p> <p>Xin chào <member_name>!Cảm ơn bạn đã đăng ký theo dõi chủ đề.Đây là thư tự động.Sau khi xác nhận đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật từ – <entry_title>.Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để hoàn thành bước này.<confirm_link></p> <p> <new_topic_notification_email_subject> => Chủ Đề Mới <new_topic_notification_email_message> => </p> <p>Xin chào <member_name>!Chủ đề mới đã được tạo trên diễn đàn đã đăng ký của bạn – <forum>.</p> <p><strong><topic_title></strong></p> <p><topic_desc></p> </p> <p>Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận thông báo từ diễn đàn này, vui lòng sử dụng liên kết dưới đây.</p> <p>Xem thêm: <a href="https://lovablemessages.com/thuc-pham-bo-sung-vitamin-c/" title="Thực Phẩm Bổ Sung Vitamin C, Thực Phẩm Chứa Nhiều Vitamin C Ngoài Cam">Thực Phẩm Bổ Sung Vitamin C, Thực Phẩm Chứa Nhiều Vitamin C Ngoài Cam</a></p> <p><unsubscribe_link></p> <p> <new_post_notification_email_subject> => Trả lời mới <new_post_notification_email_message> => </p> <p>Xin chào <member_name>!Có trả lời mới đã được đăng trên chủ đề đăng ký của bạn – <topic>.</p> <p><strong><reply_title></strong></p> <p><reply_desc></p> </p> <p>Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận thông báo từ diễn đàn này, vui lòng sử dụng liên kết dưới đây.<unsubscribe_link></p> <p> <report_email_subject> => Báo cáo bài viết diễn đàn <report_email_message> => </p> <p><strong>Chi tiết báo cáo:</strong>Người báo cáo: <reporter>, Nội dung: <message>,</p> <post_url> <p> <overwrite_new_user_notification_admin> => 1 <wp_new_user_notification_email_admin_subject> => <blogname> Đăng Ký Người Dùng Mới <wp_new_user_notification_email_admin_message> => </p> <p>Đăng ký người dùng mới trên <blogname>:</p> <p>Username: <user_login></p> <p> <overwrite_new_user_notification> => 0 <wp_new_user_notification_email_subject> => <blogname> Thông tin tên đăng nhập và mật khẩu của bạn <wp_new_user_notification_email_message> => </p> <p>Username: <user_login></p> <p>Để đặt mật khẩu của bạn, hãy truy cập địa chỉ sau:</p> <p><set_password_url></p> <p> <overwrite_reset_password_email_message> => 1 <reset_password_email_message> => </p> <p>Xin chào!</p> <p>Bạn đã yêu cầu chúng tôi đặt lại mật khẩu cho tài khoản của bạn bằng địa chỉ email <user_login>.</p> <p>Để đặt lại mật khẩu của bạn, hãy truy cập địa chỉ sau:</p> <p><reset_password_url></p> <p>Nếu đây là một lỗi, hoặc bạn không yêu cầu đặt lại mật khẩu, chỉ cần bỏ qua email này và sẽ không có gì xảy ra.</p> <p>Xem thêm: <a href="https://lovablemessages.com/thanh-tha-thinh/" title="Tag: Thánh Thả Thính " Thanh Nga Bento Lại Tái Xuất Ngoạn, Thánh Thả Thính">Tag: Thánh Thả Thính ” Thanh Nga Bento Lại Tái Xuất Ngoạn, Thánh Thả Thính</a></p> <p>Trân trọng !</p> <p> <user_mention_notify> => 1 <user_mention_email_subject> => Bạn đã được đề cập trong bài viết diễn đàn <user_mention_email_message> => </p> <p>Xin chào <mentioned-user-name>!</p> <p>Bạn đã được đề cập trong một bài viết trên “<topic-title>” by <author-user-name>.</p> <p>Đường dẫn bài: <post-url></p> <p>)Array( <user-admin-bar> => 0 <page-title> => 0 <top-bar> => 1 <top-bar-search> => 1 </p> <div class="post-views post-44066 entry-meta"> <span class="post-views-icon dashicons dashicons-chart-bar"></span> <span class="post-views-label">Post Views:</span> <span class="post-views-count">15</span> </div> </div> <footer> <!-- post pagination --> <!-- review --> <div class="td-post-source-tags"> <!-- source via --> <!-- tags --> </div> <div class="td-post-sharing-bottom"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://lovablemessages.com/giao-trinh-ket-cau-thep-1-pdf-2/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Flovablemessages.com%2Fgiao-trinh-ket-cau-thep-1-pdf-2%2F" title="Facebook" > <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Gi%C3%A1o+Tr%C3%ACnh+K%E1%BA%BFt+C%E1%BA%A5u+Th%C3%A9p+1+Pdf&url=https%3A%2F%2Flovablemessages.com%2Fgiao-trinh-ket-cau-thep-1-pdf-2%2F&via=Lovablemessages.com" title="Twitter" > <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://lovablemessages.com/giao-trinh-ket-cau-thep-1-pdf-2/&media=&description=Gi%C3%A1o+Tr%C3%ACnh+K%E1%BA%BFt+C%E1%BA%A5u+Th%C3%A9p+1+Pdf" title="Pinterest" > <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div> <div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=Gi%C3%A1o+Tr%C3%ACnh+K%E1%BA%BFt+C%E1%BA%A5u+Th%C3%A9p+1+Pdf %0A%0A https://lovablemessages.com/giao-trinh-ket-cau-thep-1-pdf-2/" title="WhatsApp" > <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div> <div class="td-social-but-text">WhatsApp</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom" title="More"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <!-- next prev --><div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://lovablemessages.com/thong-tu-51-2017-tt-byt-huong-dan-ve-phong-chan-doan-va-xu-tri-phan-ve/">Thông Tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://lovablemessages.com/cach-lam-banh-truyen-thong-cua-nguoi-hoa-mon-banh-to/">Cách làm bánh truyền thống của người Hoa: Món bánh Tổ</a></div></div></div> <!-- author box --><div class="author-box-wrap"><a href="https://lovablemessages.com/author/admin/" aria-label="author-photo"></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://lovablemessages.com/author/admin/">admin</a></span></div><div class="td-author-url"><a href="https://lovablemessages.com">https://lovablemessages.com</a></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <!-- meta --><span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="admin"></span><meta itemprop="datePublished" content="2021-11-26T16:32:18+07:00"><meta itemprop="dateModified" content="2021-11-26T16:32:18+07:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://lovablemessages.com/giao-trinh-ket-cau-thep-1-pdf-2/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://lovablemessages.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-love-message--300x65.png"></span><meta itemprop="name" content="Lovablemessages.com"></span><meta itemprop="headline " content="Giáo Trình Kết Cấu Thép 1 Pdf"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://lovablemessages.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_meta_replacement.png"><meta itemprop="width" content="1068"><meta itemprop="height" content="580"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/giao-trinh-ket-cau-thep-1-pdf-2/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://lovablemessages.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:" type="text" value="" size="30" /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:" type="text" value="" size="30" /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='44066' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <aside id="recent-posts-2" class="td_block_template_1 widget recent-posts-2 widget_recent_entries"> <h4 class="block-title"><span>Bài viết mới nhất</span></h4> <ul> <li> <a href="https://lovablemessages.com/gay-an-tuong-manh-voi-7-mau-toc-nhuom-dep-dang-gay-sot-nam-2021/">Gây ấn tượng mạnh với 7 màu tóc nhuộm đẹp đang gây sốt năm 2021</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/huong-dan-tra-cuu-giay-phep-lai-xe-theo-cmnd-nhanh-gon-chuan-xac/">Hướng Dẫn Tra Cứu Giấy Phép Lái Xe Theo Cmnd Nhanh Gọn Chuẩn Xác</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/mercedes-c200-2021-gia-bao-nhieu-khi-nao-ve-viet-nam/">Mercedes C200 2021 giá bao nhiêu? Khi nào về Việt Nam?</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/top-4-mau-xe-may-mua-tet-2021-dang-mua-nhat-trong-tam-gia-40-trieu/">Top 4 mẫu xe máy mua tết 2021 đáng mua nhất trong tầm giá 40 triệu</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/bat-mi-cach-u-toc-bang-dau-dua-duong-toc-hieu-qua/">BẬT MÍ cách ủ tóc bằng dầu dừa dưỡng tóc hiệu quả</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/bieu-mau-don-xin-thoi-viec-chuyen-nghiep-nhat-cho-nhan-vien-mau-don-xin-nghi-viec-thoi-viec-chuan/">Biểu Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Chuyên Nghiệp Nhất Cho Nhân Viên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc, Thôi Việc Chuẩn</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/hoi-cho-ban-my-pham-skinceuticals-murad-heliocare-eltamd-uy-tin-chuan-auth/">Hỏi chỗ bán mỹ phẩm SkinCeuticals, Murad, Heliocare, EltaMD uy tín, chuẩn auth ?</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/diem-lai-nhung-scandal-chan-dong-kpop-trong-10-nam-qua/">Điểm lại những Scandal chấn động KPOP trong 10 năm qua</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/quan-ca-phe-cau-thang-vo-cuc-thu-hut-gioi-tre-ha-noi/">Quán cà phê cầu thang vô cực thu hút giới trẻ Hà Nội</a> </li> <li> <a href="https://lovablemessages.com/cach-lam-mi-xao-thit-bo-ngon-ma-khong-bi-dinh-chao/">Cách làm mì xào thịt bò ngon mà không bị dính chảo</a> </li> </ul> </aside><aside id="categories-2" class="td_block_template_1 widget categories-2 widget_categories"><h4 class="block-title"><span>Chuyên mục website</span></h4> <ul> <li class="cat-item cat-item-75"><a href="https://lovablemessages.com/category/thu-vien/chu-dep/">Chữ đẹp</a> </li> <li class="cat-item cat-item-72"><a href="https://lovablemessages.com/category/cong-nghe/">Công nghệ</a> </li> <li class="cat-item cat-item-79"><a href="https://lovablemessages.com/category/cuoc-song/">Cuộc sống</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25678"><a href="https://lovablemessages.com/category/cuoc-song/do-gia-dung/">Đồ gia dụng</a> </li> <li class="cat-item cat-item-78"><a href="https://lovablemessages.com/category/wiki/don-xin-amp-thu-tuc/">Đơn xin & Thủ tục</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25679"><a href="https://lovablemessages.com/category/giai-dap-cau-hoi/">Giải Đáp Câu Hỏi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-73"><a href="https://lovablemessages.com/category/thu-vien/hinh-anh/">Hình ảnh</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25659"><a href="https://lovablemessages.com/category/thu-vien/ki-tu-dac-biet-thu-vien/">Kí tự đặc biệt</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25674"><a href="https://lovablemessages.com/category/cuoc-song/kinh-nghiem-cuoi/">Kinh Nghiệm Cưới</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25667"><a href="https://lovablemessages.com/category/cuoc-song/loi-chuc-hay/">Lời Chúc Hay</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25670"><a href="https://lovablemessages.com/category/cuoc-song/nhung-cau-noi-hay/">Những câu nói hay</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25639"><a href="https://lovablemessages.com/category/cuoc-song/stt-hay/">Stt Hay</a> </li> <li class="cat-item cat-item-76"><a href="https://lovablemessages.com/category/thu-vien/ten-hay/">Tên hay</a> </li> <li class="cat-item cat-item-81"><a href="https://lovablemessages.com/category/tinh-yeu/tha-thinh/">Thả thính</a> </li> <li class="cat-item cat-item-80"><a href="https://lovablemessages.com/category/tinh-yeu/that-tinh/">Thất tình</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25672"><a href="https://lovablemessages.com/category/thu-vien/tho-hay/">Thơ Hay</a> </li> <li class="cat-item cat-item-71"><a href="https://lovablemessages.com/category/thu-vien/">Thư viện</a> </li> <li class="cat-item cat-item-77"><a href="https://lovablemessages.com/category/wiki/tim-kiem/">Tìm kiếm</a> </li> <li class="cat-item cat-item-25671"><a href="https://lovablemessages.com/category/tinh-yeu/">Tình yêu</a> </li> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="https://lovablemessages.com/category/tu-vi/">Tử vi</a> </li> <li class="cat-item cat-item-70"><a href="https://lovablemessages.com/category/wiki/">Wiki</a> </li> </ul> </aside> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <div class="td-footer-template-wrap" style="position: relative"> <div class="td-footer-wrap "> <div id="tdi_57" class="tdc-zone"><div class="tdc_zone tdi_58 wpb_row td-pb-row" > <div id="tdi_59" class="tdc-row stretch_row"><div class="vc_row tdi_60 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <div class="tdi_59_rand_style td-element-style" ><div class="td-element-style-before"></div></div><div class="vc_column tdi_62 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <div class="wpb_wrapper"><div class="vc_row_inner tdi_64 vc_row vc_inner wpb_row td-pb-row" > <div class="vc_column_inner tdi_66 wpb_column vc_column_container tdc-inner-column td-pb-span12"> <div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_68 td_separator_solid td_separator_center"><span style="border-color:rgba(255,255,255,0.1);border-width:1px;width:80%;"></span> </div></div></div></div></div><div class="vc_row_inner tdi_70 vc_row vc_inner wpb_row td-pb-row" > <div class="vc_column_inner tdi_72 wpb_column vc_column_container tdc-inner-column td-pb-span4"> <div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="td_block_wrap tdb_header_logo tdi_73 td-pb-border-top td_block_template_1 tdb-header-align" data-td-block-uid="tdi_73" > <div class="tdb-block-inner td-fix-index"><a class="tdb-logo-a" href="https://lovablemessages.com/"><span class="tdb-logo-img-wrap"><img class="tdb-logo-img td-retina-data" data-retina="https://lovablemessages.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-love-message--300x65.png" src="https://lovablemessages.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-love-message--300x65.png" alt="Logo" title="" /></span></a></div></div> <!-- ./block --></div></div></div><div class="vc_column_inner tdi_75 wpb_column vc_column_container tdc-inner-column td-pb-span4"> <div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_column_title tdi_76 tdm-content-horiz-left td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_76" > <div class="td-block-row"><div class="td-block-span12 tdm-col"> <div class="tds-title tds-title1 td-fix-index tdi_77"><h3 class="tdm-title tdm-title-md">ABOUT US</h3></div></div></div></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_78 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_78" > <p class="tdm-descr">Lovablemessages.com là một website tổng hợp thông tin tiếng Việt hoàn toàn được điều khiển tự động bởi máy tính. Mỗi ngày chúng tôi luôn cập nhận những tin tức mớ nhất chính thức của các báo điện tử và trang tin điện tử Việt Nam được Lovablemessages.com tự động tổng hợp, phân loại, phát hiện các bài đăng lại, nhóm các bài viết liên quan và hiển thị theo sở thích đọc tin của từng độc giả.</p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_79 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_79" > <p class="tdm-descr">Contact us: <a href="mailto:lovablemessages2021@gmail.com">lovablemessages2021@gmail.com</a> <br> Địa chỉ: Tòa Nhà An Phú Plaza – 117 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 – Phone: +84969973618</p></div></div></div></div><div class="vc_column_inner tdi_81 wpb_column vc_column_container tdc-inner-column td-pb-span4"> <div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_column_title tdi_82 tdm-content-horiz-left td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_82" > <div class="td-block-row"><div class="td-block-span12 tdm-col"> <div class="tds-title tds-title1 td-fix-index tdi_83"><h3 class="tdm-title tdm-title-md">SOCIAL</h3></div></div></div></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_socials tdi_84 tdm-content-horiz-left td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_84" > <div class="tdm-social-wrapper tds-social4 tdi_85"><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Blogger" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-blogger"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Blogger</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Facebook" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Facebook</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Flickr" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-flickr"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Flickr</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Instagram" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Instagram</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="VKontakte" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-vk"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">VKontakte</a></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div id="tdi_86" class="tdc-row stretch_row"><div class="vc_row tdi_87 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <div class="tdi_86_rand_style td-element-style" ></div><div class="vc_column tdi_89 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span6"> <div class="wpb_wrapper"><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_90 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_90" > <p class="tdm-descr">© Newspaper WordPress Theme by TagDiv</p></div></div></div><div class="vc_column tdi_92 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span6"> <div class="wpb_wrapper"><div class="td_block_wrap td_block_list_menu tdi_93 td-pb-border-top td_block_template_1 widget" data-td-block-uid="tdi_93" > <div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_93 class="td_block_inner td-fix-index"><div class="menu-footer-navigation-container"><ul id="menu-footer-navigation-1" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-41961"><a href="/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41960"><a href="https://lovablemessages.com/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41959"><a href="https://lovablemessages.com/chinh-sach-website/">Chính sách website</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41957"><a href="https://lovablemessages.com/tong-hop/">Tổng hợp</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41958"><a href="https://lovablemessages.com/lien-he/">Liên hệ</a></li> </ul></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2021 Version: 11.3.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 61a5dc9e9f5fd --> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.7' id='regenerator-runtime-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/lovablemessages.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" data-rocket-type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=1638238728' id='contact-form-7-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.1' id='underscore-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=2713a088559ff26084e8003394764364' id='tdb_js_posts_autoload-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=11.3.1' id='td-site-min-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.2' id='comment-reply-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" data-rocket-type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=2713a088559ff26084e8003394764364' id='tdb_js_files_for_front-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://lovablemessages.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.2' id='wp-embed-js' defer></script> <!-- JS generated by theme --> <script type="rocketlazyloadscript">window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { jQuery().ready(function () { var blockClass = '.tdi_27'; jQuery(blockClass + '.tdb-horiz-menu-singleline > .menu-item-has-children a').click(function (e) { e.preventDefault(); }) }); /* global jQuery:{} */ jQuery(window).on( 'load', function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_46'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_46'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); jQuery().ready(function () { var tdbSearchItem = new tdbSearch.item(); //block unique ID tdbSearchItem.blockUid = 'tdi_49'; tdbSearchItem.blockAtts = '{"inline":"yes","toggle_txt_pos":"after","form_align":"content-horiz-right","results_msg_align":"content-horiz-center","image_floated":"float_left","image_width":"30","image_size":"td_324x400","show_cat":"none","show_btn":"none","show_date":"","show_review":"","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_author":"none","art_title":"0 0 2px 0","all_modules_space":"20","tdicon":"td-icon-magnifier-big-rounded","icon_size":"eyJhbGwiOiIyMCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTgifQ==","tdc_css":"eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tdG9wIjoiMSIsImRpc3BsYXkiOiIifSwicG9ydHJhaXRfbWF4X3dpZHRoIjoxMDE4LCJwb3J0cmFpdF9taW5fd2lkdGgiOjc2OH0=","modules_on_row":"eyJhbGwiOiI1MCUiLCJwb3J0cmFpdCI6IjUwJSIsImxhbmRzY2FwZSI6IjUwJSJ9","meta_info_horiz":"content-horiz-left","form_width":"600","input_border":"0 0 1px 0","modules_divider":"","form_padding":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjIwcHggMjBweCAyMHB4IiwiYWxsIjoiMzBweCJ9","arrow_color":"#ffffff","btn_bg_h":"rgba(0,0,0,0)","btn_tdicon":"td-icon-menu-right","btn_icon_pos":"after","btn_icon_size":"7","btn_icon_space":"8","f_title_font_family":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_transform":"uppercase","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_size":"13","title_txt_hover":"#4db2ec","results_limit":"6","float_block":"yes","icon_color":"#000000","results_border":"0 0 1px 0","f_title_font_line_height":"1.4","btn_color":"#000000","btn_color_h":"#4db2ec","all_underline_color":"","results_msg_color_h":"#4db2ec","image_height":"100","meta_padding":"3px 0 0 16px","modules_gap":"20","mc1_tl":"12","show_form":"yes","f_meta_font_weight":"","h_effect":"","results_msg_padding":"10px 0","f_results_msg_font_style":"normal","video_icon":"24","modules_divider_color":"","modules_border_color":"","btn_padding":"0","form_border":"0","form_shadow_shadow_offset_vertical":"3","results_padding":"0 30px 30px","btn_bg":"rgba(0,0,0,0)","icon_padding":"eyJhbGwiOjIuNCwicG9ydHJhaXQiOiIyLjYifQ==","block_type":"tdb_header_search","disable_live_search":"","separator":"","toggle_txt":"","toggle_txt_align":"0","toggle_txt_space":"","toggle_horiz_align":"content-horiz-left","form_offset":"","form_offset_left":"","form_content_width":"","form_align_screen":"","input_placeholder":"","placeholder_travel":"0","input_padding":"","input_radius":"","btn_text":"Search","btn_icon_align":"0","btn_margin":"","btn_border":"","btn_radius":"","results_msg_border":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","image_alignment":"50","image_radius":"","hide_image":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_align":"","meta_width":"","meta_margin":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","art_btn":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","btn_title":"","btn_border_width":"","form_general_bg":"","icon_color_h":"","toggle_txt_color":"","toggle_txt_color_h":"","f_toggle_txt_font_header":"","f_toggle_txt_font_title":"Text","f_toggle_txt_font_settings":"","f_toggle_txt_font_family":"","f_toggle_txt_font_size":"","f_toggle_txt_font_line_height":"","f_toggle_txt_font_style":"","f_toggle_txt_font_weight":"","f_toggle_txt_font_transform":"","f_toggle_txt_font_spacing":"","f_toggle_txt_":"","form_bg":"","form_border_color":"","form_shadow_shadow_header":"","form_shadow_shadow_title":"Shadow","form_shadow_shadow_size":"","form_shadow_shadow_offset_horizontal":"","form_shadow_shadow_spread":"","form_shadow_shadow_color":"","input_color":"","placeholder_color":"","placeholder_opacity":"0","input_bg":"","input_border_color":"","input_shadow_shadow_header":"","input_shadow_shadow_title":"Input shadow","input_shadow_shadow_size":"","input_shadow_shadow_offset_horizontal":"","input_shadow_shadow_offset_vertical":"","input_shadow_shadow_spread":"","input_shadow_shadow_color":"","btn_icon_color":"","btn_icon_color_h":"","btn_border_color":"","btn_border_color_h":"","btn_shadow_shadow_header":"","btn_shadow_shadow_title":"Button shadow","btn_shadow_shadow_size":"","btn_shadow_shadow_offset_horizontal":"","btn_shadow_shadow_offset_vertical":"","btn_shadow_shadow_spread":"","btn_shadow_shadow_color":"","f_input_font_header":"","f_input_font_title":"Input text","f_input_font_settings":"","f_input_font_family":"","f_input_font_size":"","f_input_font_line_height":"","f_input_font_style":"","f_input_font_weight":"","f_input_font_transform":"","f_input_font_spacing":"","f_input_":"","f_placeholder_font_title":"Placeholder text","f_placeholder_font_settings":"","f_placeholder_font_family":"","f_placeholder_font_size":"","f_placeholder_font_line_height":"","f_placeholder_font_style":"","f_placeholder_font_weight":"","f_placeholder_font_transform":"","f_placeholder_font_spacing":"","f_placeholder_":"","f_btn_font_title":"Button text","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","results_bg":"","results_border_color":"","results_msg_color":"","results_msg_bg":"","results_msg_border_color":"","f_results_msg_font_header":"","f_results_msg_font_title":"Text","f_results_msg_font_settings":"","f_results_msg_font_family":"","f_results_msg_font_size":"","f_results_msg_font_line_height":"","f_results_msg_font_weight":"","f_results_msg_font_transform":"","f_results_msg_font_spacing":"","f_results_msg_":"","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_module_shadow_header":"","shadow_module_shadow_title":"Module Shadow","shadow_module_shadow_size":"","shadow_module_shadow_offset_horizontal":"","shadow_module_shadow_offset_vertical":"","shadow_module_shadow_spread":"","shadow_module_shadow_color":"","title_txt":"","all_underline_height":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_meta_shadow_header":"","shadow_meta_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_meta_shadow_size":"","shadow_meta_shadow_offset_horizontal":"","shadow_meta_shadow_offset_vertical":"","shadow_meta_shadow_spread":"","shadow_meta_shadow_color":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border_hover":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":3,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_49","tdc_css_class":"tdi_49","tdc_css_class_style":"tdi_49_rand_style"}'; tdbSearchItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_49'); tdbSearchItem._openSearchFormClass = 'tdb-drop-down-search-open'; tdbSearchItem._resultsLimit = '6'; tdbSearch.addItem( tdbSearchItem ); }); });</script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me - Debug: cached@1638259871 -->