Giáo Trình Kết Cấu Thép 1 Pdf

Kết cấu thép 1 : Cấu kiện cơ bản – Phạm Văn Hội là một trong những cuốn giáo trình hay và chi tiết về Kết Cấu Thép. Nội dung được biên soạn, bố cục mạch lạc với các ví dụ chi tiết.

Đang xem: Giáo trình kết cấu thép 1 pdf

*

Tin chắc với “Kết cấu thép 1 : Cấu kiện cơ bản – Phạm Văn Hội” các bạn kỹ sư hoặc sinh nghiên ngành xây dựng sẽ nắm được những kiến thức cần thiết về kết cấu thép là một điều quan trọng đối với mọi kỹ sư, cán bộ kỹ thuật xây dựng.

Download Kết cấu thép 1 : Cấu kiện cơ bản – Phạm Văn Hội

 Học Robot Structural Analysis 2020Thực Hành Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Từ A-Z

*

Thảo luận Mới nhất: Download CSI ETABS 2017 v17.0.1 x64 Ultimate Thành viên mới nhất: roseannelindsle Thảo luận gần đây Thảo luận chưa đọc Thẻ

Biểu tượng diễn đàn:: Diễn đàn không chứa bài viết chưa đọc Diễn đàn chứa bài viết chưa đọc Đánh dấu tất cả đã đọc

Biểu tượng Chủ đề: Không có thảo luận Được trả lời Hoạt động Chủ đề HOT Bài ghim Không được chấp thuận Đã được giải quyết Riêng tư Kín

Super Globals

Requests: Array()

Server: Array()

Options and Features permastruct: forumuse_home_url: 0url: https://lovablemessages.com/forum/Array( => DIỄN ĐÀN HỌC KẾT CẤU XÂY DỰNG <description> => lovablemessages.com Diễn đàn học kết cấu xây dựng. Nơi Học tập, thảo luận và trao đổi về thiết kết cấu ngành xây dựng <menu_position> => 23 <lang> => 1)pageid:19default_groupid: 3Array( <layout_extended_intro_topics_toggle> => 0 <layout_extended_intro_topics_count> => 5 <layout_extended_intro_topics_length> => 100 <layout_qa_intro_topics_toggle> => 1 <layout_qa_intro_topics_count> => 3 <layout_qa_intro_topics_length> => 90 <layout_threaded_intro_topics_toggle> => 0 <layout_threaded_filter_buttons> => 1 <layout_threaded_add_topic_button> => 1 <layout_threaded_intro_topics_count> => 10 <layout_threaded_intro_topics_length> => 0 <display_current_viewers> => 1)Array( <layout_extended_intro_posts_toggle> => 1 <layout_extended_intro_posts_count> => 4 <layout_extended_intro_posts_length> => 50 <layout_qa_posts_per_page> => 15 <layout_qa_comments_limit_count> => 3 <layout_qa_first_post_reply> => 1 <comment_body_min_length> => 5 <comment_body_max_length> => 0 <layout_threaded_posts_per_page> => 5 <layout_threaded_nesting_level> => 5 <layout_threaded_first_post_reply> => 0 <union_first_post> => Array ( <4> => 1 <1> => 1 <3> => 1 <2> => 0 ) <topic_body_min_length> => 5 <topic_body_max_length> => 0 <post_body_min_length> => 2 <post_body_max_length> => 0 <recent_posts_type> => topics <tags> => 1 <max_tags> => 5 <tags_per_page> => 100 <edit_topic> => 0 <edit_post> => 1 <edit_log_display_limit> => 0 <display_current_viewers> => 1 <display_recent_viewers> => 1 <display_admin_viewers> => 1 <topics_per_page> => 10 <eot_durr> => 300 <dot_durr> => 300 <posts_per_page> => 30 <eor_durr> => 300 <dor_durr> => 300 <search_max_results> => 100 <max_upload_size> => 1048576 <attach_cant_view_msg> => Bạn chưa đăng nhập hoặc không có quyền xem tệp đính kèm này.)Array( <custom_title_is_on> => 0 <default_title> => Thành viên <members_per_page> => 15 <online_status_timeout> => 300 <url_structure> => nicename <search_type> => search <login_url> => /forum/?foro=signin <register_url> => /forum/?foro=signup <lost_password_url> => /forum/?foro=lostpassword <redirect_url_after_login> => https://lovablemessages.com/forum <redirect_url_after_register> => https://lovablemessages.com/forum/account/ <redirect_url_after_confirm_sbscrb> => https://lovablemessages.com/forum/subscriptions/ <title_usergroup> => Array ( <1> => 1 <5> => 1 <4> => 1 <2> => 1 ) <title_second_usergroup> => Array ( <3> => 1 ) <rating> => Array ( <0> => Array ( <points> => 0 <title> => Thành viên mới <color> => #d2d2d2 <icon> => far fa-star-half ) <1> => Array ( <points> => 5 <title> => Thành viên tích cực <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <2> => Array ( <points> => 20 <title> => Thành viên lỗi lạc <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <3> => Array ( <points> => 50 <title> => Thành viên tín nhiệm <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <4> => Array ( <points> => 100 <title> => Thành viên đáng kính <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <5> => Array ( <points> => 250 <title> => Thành viên uy tín <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <6> => Array ( <points> => 500 <title> => Thành viên cao cấp <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <7> => Array ( <points> => 750 <title> => Thành viên nổi bật <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <8> => Array ( <points> => 1000 <title> => Thành viên bạc <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <9> => Array ( <points> => 2500 <title> => Thành viên vàng <color> => #ff812d <icon> => fas fa-shield-alt ) <10> => Array ( <points> => 5000 <title> => Thành viên Kim cương <color> => #e04a47 <icon> => fas fa-trophy ) ) <rating_title_ug> => Array ( <5> => 1 <4> => 1 <3> => 1 ) <rating_badge_ug> => Array ( <1> => 1 <5> => 1 <4> => 1 <2> => 1 <3> => 1 ))Array( <from_name> => lovablemessages.com – Diễn Đàn Học Kết Cấu Xây Dựng <from_email> => yesterday55555<br />gmail.com <new_topic_notify> => 1 <new_reply_notify> => 1 <confirmation_email_subject> => Vui lòng xác nhận đăng ký từ <entry_title> <confirmation_email_message> => </p> <p>Xin chào <member_name>!Cảm ơn bạn đã đăng ký theo dõi chủ đề.Đây là thư tự động.Sau khi xác nhận đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật từ – <entry_title>.Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để hoàn thành bước này.<confirm_link></p> <p> <new_topic_notification_email_subject> => Chủ Đề Mới <new_topic_notification_email_message> => </p> <p>Xin chào <member_name>!Chủ đề mới đã được tạo trên diễn đàn đã đăng ký của bạn – <forum>.</p> <p><strong><topic_title></strong></p> <p><topic_desc></p> </p> <p>Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận thông báo từ diễn đàn này, vui lòng sử dụng liên kết dưới đây.</p> <p>Xem thêm: <a href="https://lovablemessages.com/thuc-pham-bo-sung-vitamin-c/" title="Thực Phẩm Bổ Sung Vitamin C, Thực Phẩm Chứa Nhiều Vitamin C Ngoài Cam">Thực Phẩm Bổ Sung Vitamin C, Thực Phẩm Chứa Nhiều Vitamin C Ngoài Cam</a></p> <p><unsubscribe_link></p> <p> <new_post_notification_email_subject> => Trả lời mới <new_post_notification_email_message> => </p> <p>Xin chào <member_name>!Có trả lời mới đã được đăng trên chủ đề đăng ký của bạn – <topic>.</p> <p><strong><reply_title></strong></p> <p><reply_desc></p> </p> <p>Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận thông báo từ diễn đàn này, vui lòng sử dụng liên kết dưới đây.<unsubscribe_link></p> <p> <report_email_subject> => Báo cáo bài viết diễn đàn <report_email_message> => </p> <p><strong>Chi tiết báo cáo:</strong>Người báo cáo: <reporter>, Nội dung: <message>,</p> <post_url> <p> <overwrite_new_user_notification_admin> => 1 <wp_new_user_notification_email_admin_subject> => <blogname> Đăng Ký Người Dùng Mới <wp_new_user_notification_email_admin_message> => </p> <p>Đăng ký người dùng mới trên <blogname>:</p> <p>Username: <user_login></p> <p> <overwrite_new_user_notification> => 0 <wp_new_user_notification_email_subject> => <blogname> Thông tin tên đăng nhập và mật khẩu của bạn <wp_new_user_notification_email_message> => </p> <p>Username: <user_login></p> <p>Để đặt mật khẩu của bạn, hãy truy cập địa chỉ sau:</p> <p><set_password_url></p> <p> <overwrite_reset_password_email_message> => 1 <reset_password_email_message> => </p> <p>Xin chào!</p> <p>Bạn đã yêu cầu chúng tôi đặt lại mật khẩu cho tài khoản của bạn bằng địa chỉ email <user_login>.</p> <p>Để đặt lại mật khẩu của bạn, hãy truy cập địa chỉ sau:</p> <p><reset_password_url></p> <p>Nếu đây là một lỗi, hoặc bạn không yêu cầu đặt lại mật khẩu, chỉ cần bỏ qua email này và sẽ không có gì xảy ra.</p> <p>Xem thêm: <a href="https://lovablemessages.com/thanh-tha-thinh/" title="Tag: Thánh Thả Thính " Thanh Nga Bento Lại Tái Xuất Ngoạn, Thánh Thả Thính">Tag: Thánh Thả Thính ” Thanh Nga Bento Lại Tái Xuất Ngoạn, Thánh Thả Thính</a></p> <p>Trân trọng !</p> <p> <user_mention_notify> => 1 <user_mention_email_subject> => Bạn đã được đề cập trong bài viết diễn đàn <user_mention_email_message> => </p> <p>Xin chào <mentioned-user-name>!</p> <p>Bạn đã được đề cập trong một bài viết trên “<topic-title>” by <author-user-name>.</p> <p>Đường dẫn bài: <post-url></p> <p>)Array( <user-admin-bar> => 0 <page-title> => 0 <top-bar> => 1 <top-bar-search> => 1 </p> <div style="border: 2px dashed red;padding: 10px; margin: 10px 0; margin-top: 75px; ">Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: <a href="https://lovablemessages.com/cong-nghe/"><strong>Công nghệ</strong></a></div><div class="post-views post-18288 entry-meta"> <span class="post-views-icon dashicons dashicons-chart-bar"></span> <span class="post-views-label">Post Views:</span> <span class="post-views-count">15</span> </div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Posts"> <h2 class="screen-reader-text">Post navigation</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://lovablemessages.com/cach-xoa-hinh-tren-zalo/" rel="prev"><span class="nav-subtitle">Previous:</span> <span class="nav-title">Cách Xóa Hình Trên Zalo Trên Điện Thoại, Xóa Ảnh Trong Media Zalo</span></a></div><div class="nav-next"><a href="https://lovablemessages.com/vietnam-e-commerce-report-2017-pdf/" rel="next"><span class="nav-subtitle">Next:</span> <span class="nav-title">Statistics And Facts About E</span></a></div></div> </nav> </div> </div> <div class="row"> <div class="custombox clearfix"> <h4 class="small-title">Có thể bạn quan tâm</h4> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/zalo-tu-gui-tin-nhan-cach-gui-tin-nhan-tu-huy-tren-zalo-giu-bi/" title="Zalo Tự Gửi Tin Nhắn – Cách Gửi Tin Nhắn Tự Hủy Trên Zalo Giữ Bí…"> <img src="https://www.phanmemninja.com/wp-content/uploads/2020/05/dong-bo-so-dien-thoai1.png" alt="Zalo Tự Gửi Tin Nhắn – Cách Gửi Tin Nhắn Tự Hủy Trên Zalo Giữ Bí…" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/zalo-tu-gui-tin-nhan-cach-gui-tin-nhan-tu-huy-tren-zalo-giu-bi/" title="">Zalo Tự Gửi Tin Nhắn – Cách Gửi Tin Nhắn Tự Hủy Trên Zalo Giữ Bí…</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/how-do-i-save-the-whole-facebook-conversation-with-someone/" title="How Do I Save The Whole Facebook Conversation With Someone? ?"> <img src="https://secure.gravatar.com/avatar/9739bda0d4229c3765de60ef2beeb8fe" alt="How Do I Save The Whole Facebook Conversation With Someone? ?" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/how-do-i-save-the-whole-facebook-conversation-with-someone/" title="">How Do I Save The Whole Facebook Conversation With Someone? ?</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/chuyen-file-pdf-toan-sang-word-pdf-to-word-converter/" title="Chuyển File Pdf Toán Sang Word, Pdf To Word Converter"> <img src="https://pdf2word.io/images/logo-white.svg" alt="Chuyển File Pdf Toán Sang Word, Pdf To Word Converter" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/chuyen-file-pdf-toan-sang-word-pdf-to-word-converter/" title="">Chuyển File Pdf Toán Sang Word, Pdf To Word Converter</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/cach-tai-sticker-zalo-ve-may-tinh-ban-nen-biet-cach-tai-sticker-zalo-don-gian-va-de-dang/" title="Cách Tải Sticker Zalo Về Máy Tính Bạn Nên Biết, Cách Tải Sticker Zalo Đơn Giản Và Dễ Dàng"> <img src="https://lovablemessages.com/wp-content/themes/auto-theme/assets/bg/hinh-14.jpg" alt="Cách Tải Sticker Zalo Về Máy Tính Bạn Nên Biết, Cách Tải Sticker Zalo Đơn Giản Và Dễ Dàng" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/cach-tai-sticker-zalo-ve-may-tinh-ban-nen-biet-cach-tai-sticker-zalo-don-gian-va-de-dang/" title="">Cách Tải Sticker Zalo Về Máy Tính Bạn Nên Biết, Cách Tải Sticker Zalo Đơn Giản Và Dễ Dàng</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/call-video-zalo/" title="Hướng Dẫn 3 Cách Gọi Video Bằng Zalo, Video Call Zalo, Gọi Video Call Miễn Phí Hoàn Toàn Trên Zalo"> <img src="https://quangcaosieutoc.com/upload/cua-hang-zalo-OA/cach-goi-video-zalo-tren-may-tinh.jpg" alt="Hướng Dẫn 3 Cách Gọi Video Bằng Zalo, Video Call Zalo, Gọi Video Call Miễn Phí Hoàn Toàn Trên Zalo" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/call-video-zalo/" title="">Hướng Dẫn 3 Cách Gọi Video Bằng Zalo, Video Call Zalo, Gọi Video Call Miễn Phí Hoàn Toàn Trên Zalo</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/xoa-tai-khoan-messenger-vinh-vien/" title="Cách Xóa Tài Khoản Messenger Vĩnh Viễn Ngay Lập Tức (Đt,Mt), Làm Thế Nào Để Vô Hiệu Hóa Facebook Và Messenger"> <img src="https://scr.vn/wp-content/uploads/2020/06/T%E1%BB%95ng-%C4%90%C3%A0i-Li%C3%AAn-H%E1%BB%87-FB-1210x600.jpg" alt="Cách Xóa Tài Khoản Messenger Vĩnh Viễn Ngay Lập Tức (Đt,Mt), Làm Thế Nào Để Vô Hiệu Hóa Facebook Và Messenger" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/xoa-tai-khoan-messenger-vinh-vien/" title="">Cách Xóa Tài Khoản Messenger Vĩnh Viễn Ngay Lập Tức (Đt,Mt), Làm Thế Nào Để Vô Hiệu Hóa Facebook Và Messenger</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/sach-adam-khoo-pdf/" title="Sách Adam Khoo Pdf Tổng Hợp 7 Cuốn Sách Của Adam Khoo Giúp Bạn Rèn Luyện Kỹ Năng"> <img src="https://exhandle.com/DataFiles/Imported/KhoSachVN/Images/Books/1(2).png" alt="Sách Adam Khoo Pdf Tổng Hợp 7 Cuốn Sách Của Adam Khoo Giúp Bạn Rèn Luyện Kỹ Năng" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/sach-adam-khoo-pdf/" title="">Sách Adam Khoo Pdf Tổng Hợp 7 Cuốn Sách Của Adam Khoo Giúp Bạn Rèn Luyện Kỹ Năng</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/tai-zalo-goi-sac-net/" title="Tải Zalo Gọi Sắc Nét"> <img src="https://tinhte.vn/styles/default/Tinhte/Reactions/angry.svg" alt="Tải Zalo Gọi Sắc Nét" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/tai-zalo-goi-sac-net/" title="">Tải Zalo Gọi Sắc Nét</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/tieng-anh-giao-tiep-pdf/" title="Download 20 Tài Liệu Học Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, 500 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Phổ Biến"> <img src="https://aroma.vn/web/wp-content/uploads/2014/12/chi-se-tai-lieu-tieng-anh-giao-tiep-hang-ngay.jpg" alt="Download 20 Tài Liệu Học Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, 500 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Phổ Biến" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/tieng-anh-giao-tiep-pdf/" title="">Download 20 Tài Liệu Học Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, 500 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Phổ Biến</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/thay-doi-giao-dien-messenger/" title="Thay Đổi Giao Diện Messenger, “Giao Diện Bóng Đêm” Trên Ứng Dụng Chat Messenger"> <img src="https://kinhnghiemso.com/wp-content/uploads/2021/07/cach-lam-tron-so-trong-excel-218x150.jpg" alt="Thay Đổi Giao Diện Messenger, “Giao Diện Bóng Đêm” Trên Ứng Dụng Chat Messenger" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/thay-doi-giao-dien-messenger/" title="">Thay Đổi Giao Diện Messenger, “Giao Diện Bóng Đêm” Trên Ứng Dụng Chat Messenger</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/download-3000-tu-vung-tieng-anh-thong-dung-nhat-pdf/" title="Download 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Pdf, 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất"> <img src="https://ieltscaptoc.com.vn/wp-content/uploads/2021/04/Noi-dung-don-gian-de-nho-de-tra.jpg" alt="Download 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Pdf, 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/download-3000-tu-vung-tieng-anh-thong-dung-nhat-pdf/" title="">Download 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Pdf, 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> <div class="col-md-4"> <div class="blog-box"> <div class="post-media"> <a href="https://lovablemessages.com/math-for-kid-pdf/" title="Free Preschool & Kindergarten Simple Math Worksheets Pdf, Kindergarten Math Worksheets Pdf Free"> <img src="https://www.kidsmathtv.com/thumbs/ebooks/covers/shapes1.jpg" alt="Free Preschool & Kindergarten Simple Math Worksheets Pdf, Kindergarten Math Worksheets Pdf Free" class="img-fluid"> <div class="hovereffect"> <span></span> </div><!-- end hover --> </a> </div><!-- end media --> <div class="blog-meta big-meta"> <h3 class="post-title-relate"><a href="https://lovablemessages.com/math-for-kid-pdf/" title="">Free Preschool & Kindergarten Simple Math Worksheets Pdf, Kindergarten Math Worksheets Pdf Free</a></h3> </div><!-- end meta --> </div><!-- end blog-box --> </div><!-- end col --> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-4"> <div class="widget"> <div class="section-title"> <h2 class="widget-title">Khuyễn Mãi Hot</h2> </div><!-- end title --> <div class="blog-list-widget"> <div class="list-group"> </div> </div> </div> <div class="widget"> <div class="section-title"> <h2 class="widget-title">Bài viết hay nhất</h2> </div><!-- end title --> <div class="blog-list-widget"> <div class="list-group"> <a href="https://lovablemessages.com/giao-trinh-tam-ly-hoc-dai-cuong-pdf/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://i.imgur.com/mS0kV1w.jpg" alt="Ebook Giáo Trình Tâm Lý Học Đại Cương Pdf, Ebook Giáo Trình Tâm Lý Học Đại Cương" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Ebook Giáo Trình Tâm Lý Học Đại Cương Pdf, Ebook Giáo Trình Tâm Lý Học Đại Cương</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/de-thi-tieng-viet-cong-nghe-lop-1-cuoi-nam/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://media.123dok.info/images/document/2015_07/24/small_zyz1437679952.jpg" alt="Đề Thi Tiếng Việt Công Nghệ Lớp 1 Cuối Năm, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Đề Thi Tiếng Việt Công Nghệ Lớp 1 Cuối Năm, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2020</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/hinh-nen-dien-thoai-de-thuong-kute/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://wall.vn/wp-content/uploads/2020/04/hinh-nen-dien-thoai-cute-64.jpg" alt="Top 100+ Hình Nền Điện Thoại Dễ Thương Kute, Cute Panda Wallpaper" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Top 100+ Hình Nền Điện Thoại Dễ Thương Kute, Cute Panda Wallpaper</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/ghep-phong-nen-cho-anh-online/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://viethungshop.vn/wp-content/uploads/2019/11/su-dung-fotofuze-xoa-phong.jpg" alt="Ghép Phông Nền Cho Ảnh Online Đơn Giản, Sử Dụng Miễn Phí 100%" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Ghép Phông Nền Cho Ảnh Online Đơn Giản, Sử Dụng Miễn Phí 100%</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/call-video-zalo/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://quangcaosieutoc.com/upload/cua-hang-zalo-OA/cach-goi-video-zalo-tren-may-tinh.jpg" alt="Hướng Dẫn 3 Cách Gọi Video Bằng Zalo, Video Call Zalo, Gọi Video Call Miễn Phí Hoàn Toàn Trên Zalo" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Hướng Dẫn 3 Cách Gọi Video Bằng Zalo, Video Call Zalo, Gọi Video Call Miễn Phí Hoàn Toàn Trên Zalo</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/cach-thay-doi-hinh-nen-ung-dung-dien-thoai/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://hieumobile.com/wp-content/uploads/1b6k36y.webp" alt="Cách Thay Đổi Hình Nền Ứng Dụng Điện Thoại Samsung Hoặc Iphone" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Cách Thay Đổi Hình Nền Ứng Dụng Điện Thoại Samsung Hoặc Iphone</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/ten-quan-ca-phe-tieng-anh-hay/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://scr.vn/wp-content/uploads/2021/01/Ten-Quan-Cafe-Hay-1210x642.jpg" alt="15+ Cách Đặt Tên Quán Cà Phê Tiếng Anh Hay Nhất, Tên Quán Cà Phê Tiếng Anh Ý Nghĩa" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">15+ Cách Đặt Tên Quán Cà Phê Tiếng Anh Hay Nhất, Tên Quán Cà Phê Tiếng Anh Ý Nghĩa</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/tra-cuu-chi-nhanh-ngan-hang-sacombank/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://lamtheatmonline.com/wp-content/uploads/2021/02/cach-kiem-tra-chi-nhanh-ngan-hang-sacombank-2.jpg" alt="Tra Cứu Chi Nhánh Ngân Hàng Sacombank Nhanh Nhất, Chi Nhánh Ngân Hàng Sacombank Gần Nhất" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Tra Cứu Chi Nhánh Ngân Hàng Sacombank Nhanh Nhất, Chi Nhánh Ngân Hàng Sacombank Gần Nhất</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/cach-tat-tu-luu-anh-tren-zalo/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://vinaphone4g.net/wp-content/uploads/2020/08/tat-tu-dong-luu-anh-tren-zalo-3.png" alt="Hướng Dẫn Cách Tắt Tự Lưu Ảnh Trên Zalo Không Thể Không Biết" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Hướng Dẫn Cách Tắt Tự Lưu Ảnh Trên Zalo Không Thể Không Biết</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/ki-tu-dac-biet-dau-gach-ngang/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://baotuoitre.net/wp-content/uploads/2020/10/ki-tu-dac-biet-dau-gach-1.jpg" alt="Bộ Kí Tự Đặc Biệt Dấu Gạch Ngang, Dấu Kí Tự Đặc Biệt Gạch Chéo Nhỏ" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Bộ Kí Tự Đặc Biệt Dấu Gạch Ngang, Dấu Kí Tự Đặc Biệt Gạch Chéo Nhỏ</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/tim-may-bay-ba-gia-tren-zalo/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://2.bp.blogspot.com/-ii_SRBSrLNs/Wzcn9N2M0lI/AAAAAAAACxE/H7J-NOgqHUsYcYltNsmkoIkcah2ghTR4gCPcBGAYYCw/s320/MB1.jpg" alt="Tìm Máy Bay Bà Già Trên Zalo (@Timzalo), Cách Tìm Máy Bay Bà Già Trên Zalo" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Tìm Máy Bay Bà Già Trên Zalo (@Timzalo), Cách Tìm Máy Bay Bà Già Trên Zalo</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/stt-quang-cao-kem-body/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://cdn.thuonghieu.edu.vn/asset/home/img/150/lien-tu-tuong-quan-correlative-conjunction-ngu-phap-tieng-anh-hoc-hay_610106fd0511d1627457277.png" alt="Stt Quảng Cáo Kem Body Nhi Beauty, Kịch Bản Content Bán Mỹ Phẩm Tăng Tỉ Lệ Chốt Đơn" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Stt Quảng Cáo Kem Body Nhi Beauty, Kịch Bản Content Bán Mỹ Phẩm Tăng Tỉ Lệ Chốt Đơn</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/xem-tu-vi-dung-ngay-am-hay-duong/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://cunghoangdao.info/wp-content/uploads/2021/02/cung-hoang-dao-tinh-theo-ngay-am-lich-hay-duong-lich.jpg" alt="Xem Tử Vi Dùng Ngày Âm Hay Dương Ngũ Hành Căn Bản, Lịch Âm Dương Việt Nam" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Xem Tử Vi Dùng Ngày Âm Hay Dương Ngũ Hành Căn Bản, Lịch Âm Dương Việt Nam</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/barber-la-gi/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://zsirstore.com/wp-content/uploads/2019/10/top-tiem-cat-toc-nam-sai-gon-1.jpg" alt="Barber Là Gì ? Barber Và Stylist Có Giống Nhau Không? Khác Các Loại Hình Cắt Tóc Nam Khác Thế Nào" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Barber Là Gì ? Barber Và Stylist Có Giống Nhau Không? Khác Các Loại Hình Cắt Tóc Nam Khác Thế Nào</h5> </div> </a> <a href="https://lovablemessages.com/cach-hack-zalo-vinh-vien/" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="w-100 justify-content-between"> <img src="https://highmarksecurity.com/wp-content/uploads/2019/12/Camera-Nhìn-Xuyên-Quần-Áo-1.jpg" alt="Cách Hack Zalo Vĩnh Viễn – Hack Zalo 2021 Đọc Trộm Tin Nhắn" class="img-fluid float-left"> <h5 class="mb-1">Cách Hack Zalo Vĩnh Viễn – Hack Zalo 2021 Đọc Trộm Tin Nhắn</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="widget"> <h2 class="widget-title">Chuyên mục</h2> <div class="link-widget"> <ul> <li><a href="https://lovablemessages.com/anh-cuoi-dep/">Ảnh cưới đẹp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/anh-dep/">Ảnh đẹp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/ao-dai-cuoi-dep/">Áo dài cưới đẹp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/cap-hay/">Cap hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/cau-noi-hay/">Câu nói hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/cham-ngon-hay/">Châm ngôn hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/chu-dep-2/">Chữ đẹp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/chu-dep/">Chữ đẹp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/chup-hinh-cuoi-dep/">Chụp hình cưới đẹp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/cong-nghe/">Công nghệ</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/cuoc-song/">Cuộc sống</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/dam-da-hoi/">Đầm dạ hội</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/dinh-nghia/">Định nghĩa</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/do-gia-dung/">Đồ gia dụng</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/don-xin-thu-tuc/">Đơn xin & Thủ tục</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/don-xin-amp-thu-tuc/">Đơn xin & Thủ tục</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/giai-dap-cau-hoi/">Giải Đáp Câu Hỏi</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/hinh-anh-2/">Hình ảnh</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/hinh-anh/">Hình ảnh</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/hoa-cuoi/">Hoa cưới</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/hoi-dap/">Hỏi đáp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/khai-niem/">Khái niệm</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/ki-tu-dac-biet-2/">Kí tự đặc biệt</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/ki-tu-dac-biet/">Kí tự đặc biệt</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/kinh-nghiem-cuoi/">Kinh Nghiệm Cưới</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/la-gi/">Là gì</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/loi-chuc-hay/">Lời Chúc Hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/meo-vat/">Mẹo Vặt</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/nha-cap-4/">Nhà cấp 4</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/nhung-cau-noi-hay/">Những câu nói hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/phu-kien/">Phụ Kiện</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/stt-hay/">Stt Hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/stt-hay-2/">Stt Hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tam-linh/">Tâm linh</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/ten-hay-2/">Tên hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/ten-hay/">Tên hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tha-thinh-2/">Thả thính</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tha-thinh/">Thả thính</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/that-tinh-2/">Thất tình</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/that-tinh/">Thất tình</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/thiep-cuoi-dep/">Thiệp cưới đẹp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tho-hay/">Thơ Hay</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/thu-vien/">Thư viện</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/thu-vienhinh-anh/">Thư viện>Hình ảnh</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tim-kiem-2/">Tìm kiếm</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tim-kiem/">Tìm kiếm</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tin-tuc/">Tin tức</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tinh-yeu/">Tình yêu</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/trang-diem-co-dau-dep/">Trang điểm cô dâu đẹp</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/tu-vi/">Tử vi</a></li> <li><a href="https://lovablemessages.com/wiki/">Wiki</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <footer class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-8 offset-lg-2"> <div class="widget"> <div class="footer-text text-center"> <p><a href="/"><img loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-41964 aligncenter" src="https://lovablemessages.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-love-message--300x65.png" alt="" width="300" height="65" srcset="https://lovablemessages.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-love-message--300x65.png 300w, https://lovablemessages.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-love-message-.png 371w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://lovablemessages.com/"><strong>Lovablemessages.com</strong></a> là một website tổng hợp thông tin tiếng Việt hoàn toàn được điều khiển tự động bởi máy tính. Mỗi ngày chúng tôi luôn  cập nhận những tin tức mớ nhất chính thức của các báo điện tử và trang tin điện tử Việt Nam được <strong>Lovablemessages.com</strong>  tự động tổng hợp, phân loại, phát hiện các bài đăng lại, nhóm các bài viết liên quan và hiển thị theo sở thích đọc tin của từng độc giả<br /> Địa chỉ: Tòa Nhà An Phú Plaza – 117 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 – Phone: +84969973618</p> </div><!-- end footer-text --> </div><!-- end widget --> </div><!-- end col --> </div> <div class="menu-footer-navigation-container"><ul id="menu-footer-navigation" class="menu_footer_ct"><li id="menu-item-41961" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-41961"><a href="/">Trang chủ</a></li> <li id="menu-item-41957" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41957"><a href="https://lovablemessages.com/tong-hop/">Tổng hợp</a></li> <li id="menu-item-41958" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41958"><a href="https://lovablemessages.com/lien-he/">Liên hệ</a></li> <li id="menu-item-41959" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41959"><a href="https://lovablemessages.com/chinh-sach-website/">Chính sách website</a></li> <li id="menu-item-41960" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-41960"><a href="https://lovablemessages.com/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></li> </ul></div> <div class="row"> <div class="col-md-12 text-center"> © Lovablemessages.com . Design: <a href="/">Lovablemessages.com</a>. </div> </div> </div><!-- end container --> </footer><!-- end footer --> </div><!-- end wrapper --> <script type="rocketlazyloadscript" src='https://lovablemessages.com/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.7' id='regenerator-runtime-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" src='https://lovablemessages.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script id='contact-form-7-js-extra'> var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/lovablemessages.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; </script> <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" src='https://lovablemessages.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=1634705001' id='contact-form-7-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" id='rocket-browser-checker-js-after'> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script id='rocket-preload-links-js-extra'> var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/(.+\/)?feed\/?.+\/?|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index\\.php\/)?wp\\-json(\/.*|$)|\/wp-admin\/|\/logout\/|\/wp-login.php","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|php|pdf|html|htm","siteUrl":"https:\/\/lovablemessages.com","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; </script> <script type="rocketlazyloadscript" id='rocket-preload-links-js-after'> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script type="rocketlazyloadscript" src='https://lovablemessages.com/wp-content/themes/auto-theme/assets/js/tether.min.js?ver=1.0.0' id='tether-theme-navigation-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" src='https://lovablemessages.com/wp-content/themes/auto-theme/assets/js/bootstrap.min.js?ver=1.0.0' id='bootstrap-theme-navigation-js' defer></script> <script type="rocketlazyloadscript" data-minify="1" src='https://lovablemessages.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/auto-theme/assets/js/custom.js?ver=1634705001' id='custom-theme-navigation-js' defer></script> <script src='https://lovablemessages.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.1' id='wp-embed-js' defer></script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->