Mẫu Đơn Xin Cai Nghiện Ma Túy Tự Nguyện Cai Nghiện Ma Túy Mới Nhất Năm

Sau đây Luật Nhân Dân xin gửi tới bạn đọc thủ tục cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy và Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện mới nhất năm 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: Mẫu đơn xin cai nghiện ma túy tự nguyện

*

2″>

Cơ sở pháp lý

Quy định và thủ tục cai nghiện

Thời gian cai nghiện

Cai nghiện ma túy là gì? Cai nghiện ma túy là việc giúp người nghiện cắt đứt hoàn toàn cơn nghiện, phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách để trở lại trạng thái bình thường.Theo quy định tại điều 26a Luật phòng chống ma túy năm 2000, sửa đổi năm 2008 thì có 03 nơi cai nghiện ma túy đó là tại gia đình, tại cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện được cấp phép.Riêng với việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện được cấp phép thì dành cho người tự nguyện tối thiểu là 06 tháng. Trong thời gian này, người cai nghiện sẽ được theo dõi, chăm sóc, nhắc nhở và áp dụng các biện pháp tốt nhất giúp việc cai nghiện đạt được hiệu quả. 

Thủ tục đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở

Hồ sơ đăng ký cai nghiện gồm có những giấy tờ sau đây:

Đơn xin tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện: Đơn cần thể hiện được Tình trạng nghiện ma túy, các hình thức cai nghiện đã từng tham gia, tình trạng sức khỏe, cam kết chấp hành nội quy, quy định của trung tâm cai nghiện.Chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu

Hồ sơ đăng ký cai nghiện sẽ được giám đốc trung tâm cơ sở cai nghiện xem xét, nếu đồng ý thì sẽ lập hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện.

Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN TỰ NGUYỆN CHỮA BỆNH, CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

Kính gửi:………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………….

Sinh ngày … tháng … năm…

CMND số:………….Ngày cấp:… ………………Nơi cấp:………………………………..

Nơi ĐKHKTT: …………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………… …………………

Người đại diện hợp pháp:………………………………………………………………………

Do nhận thức chưa đầy đủ nên tôi đã sử dụng ma túy từ năm …………… , hiện nay tôi đang nghiện ma túy loại …………………………….sử dụng bằng hình thức ……………….

Tôi đã được tư vấn về thủ tục, thời gian, quy trình cai nghiện, chế độ và các vấn đề liên quan khác. Nay tôi làm đơn này đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy ………………………………….…….. cho phép tôi được vào Cơ sở để chữa bệnh, cai nghiện ma túy bằng hình thức tự nguyện, với thời gian là……………..ngày.

Trong thời gian chữa bệnh, cai nghiện tại Cơ sở tôi xin cam kết:

– Thực hiện đúng nội quy, quy chế, quy định về thời gian, quy trình cai nghiện và chịu sự quản lý của Cơ sở.

– Không xin về trước thời gian trên, không bảo lãnh, không thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

– Thanh toán tất cả chi phí liên quan đến việc chữa bệnh, cai nghiện tại Cơ sở theo quy định 

Tôi xin chấp hành nghiêm những cam kết trên và thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Cơ sở, nếu vi phạm tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và Cơ sở.

Kính đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy ………………………………….…….. xem xét, giải quyết.

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ PHÊ DUYỆT

…….ngày … tháng … năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH

(đối với người chưa thành niên)

Tên tôi:………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……..….tháng….………năm…………..………

CMND số:…………………………Ngày cấp:….. …………Nơi cấp:………………….

HKTT: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………… ………………………………….……..

Tôi là :………………………….của…………………………………tự nguyện chữa bệnh, cai nghiện tại Cơ sở (Hồ sơ chứng minh kèm theo)

Đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy ……………………. cho phép ……………của tôi là ………………………………….…….. được chữa bệnh, cai nghiện ma túy tại Cơ sở. Gia đình tôi cam kết sẽ tích cực hỗ trợ việc chữa bệnh, cai nghiện và thanh toán tất cả chi phí liên quan đến việc chữa bệnh, cai nghiện của học viên … ……………. theo quy định./.

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Sau đây là mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện dành cho cơ sở cai nghiện mà bạn có thể tham khảo:

CƠ QUAN QUẢN LÝ

—————

Số: …/HĐDV/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

……., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG

Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Căn cứ Quyết định thành lập Cơ sở ………………………..……

Căn cứ Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy số …………. /BLĐTBXH-GPHĐCNMT ngày ….tháng …. năm …… của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho cơ sở ………………. trong đó có nội dung hoạt động được phép cai nghiện ma túy…………..;

Xét nguyện vọng của người ký hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện và khả năng của cơ sở cai nghiện;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm 20…….. tại Cơ sở ……………

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

BÊN B: NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG CAI NGHIỆN MA TÚY

Họ và tên: ……………..

Sinh ngày:…………………….

Chứng minh nhân dân số…………….. do …………….. cấp ngày …………….

Xem thêm: Cách Hack Zalo Vĩnh Viễn – Hack Zalo 2021 Đọc Trộm Tin Nhắn

Quan hệ với người cai nghiện ma túy………..

Hai bên thống nhất ký hợp đồng cai nghiện ma túy với các điều khoản sau:

Điều 1. Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy

Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy:

1.1. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe (chỉ điều trị nội trú, trừ trường hợp chỉ định của Bác sỹ)

1.2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện (Ghi cụ thể nội trú; ngoại trú; cả nội trú và ngoại trú với thời gian cụ thể)

Điều 2. Kinh phí được nhà nước hỗ trợ và thỏa thuận người cai nghiện phải đóng góp

2.1. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe

………………………………………

2.2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan

3.1. Quyền và trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Người cai nghiện ma túy tự nguyện được cơ sở cai nghiện cung cấp các thông tin sau:

– Các hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

– Mức kinh phí nhà nước hỗ trợ khi cai nghiện ma túy tự nguyện.

– Nội quy, quy chế khi cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy.

– Điều kiện chấm dứt hợp đồng trong trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện vi phạm hợp đồng đã được ký giữa người cai nghiện ma túy tự nguyện với cơ sở cai nghiện ma túy.

– Các hình thức cai nghiện ma túy.

– Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sử dụng cho mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Điều kiện để người cai nghiện ma túy tự nguyện được cung cấp các dịch vụ cai nghiện ở mức chi phí cao hơn.

b) Trách nhiệm của người nghiện ma túy khi tham gia cai nghiện ma túy

– Tôn trọng và không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người khác tại cơ sở cai nghiện ma túy.

– Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trong thời gian cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.

– Chi trả các chi phí ngoài mức nhà nước hỗ trợ theo quy định và các dịch vụ cao hơn khi sử dụng theo thỏa thuận.

3.2 Quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy

a) Cơ sở cai nghiện ma túy được quyền

Chấm dứt hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện đối với những người vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

b) Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy

– Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy phải kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận người nghiện ma túy, đồ dùng cá nhân và tư trang (nếu có); khám sức khỏe ban đầu.

– Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động cai nghiện, nội quy quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

– Bảo mật thông tin của người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện, trừ các trường hợp sử dụng cho Mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Tổ chức cung cấp đầy đủ dịch vụ cai nghiện ma túy cho người cai nghiện ma túy tự nguyện theo đúng Hợp đồng đã ký.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…… tháng ……năm……. và kết thúc vào ngày…… tháng……. năm………

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy cần thiết thay đổi; bổ sung nội dung, hai bên thỏa thuận để thực hiện.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định hiện hành.

Xem thêm: Làm Thế Nào Hết Hôi Nách Triệt Để Hiệu Quả Vĩnh Viễn Hiện Nay

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Thủ tục và mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đơn xin & Thủ tục

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất