Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Lớp Đảng Viên Mới, Đơn Xin Hoãn Học Lớp Đảng Viên Mới

Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị

Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị được lovablemessages.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Mẫu đơn xin nghỉ học của trường chính trị đưa ra thông tin học viên và lý do nghỉ học.

Đang xem: Mẫu đơn xin nghỉ học lớp đảng viên mới

Nội dung kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượngBài thu hoạch lớp trung cấp chính trịCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Học viện Chính trị – Hành chính Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………Ngày sinh: …………./…………./……………..Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………Hiện đang học lớp:……………………………………………………………………………………………….Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ buổi học ngày……………………tháng………năm………..thuộc Học phần (khối kiến thức):…………………………………………………………………………..Với lý do : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi xin bảo đảm thực hiện đúng quy định đào tạo hiện hành của Học viện.Xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUANCỬ HỌC VIÊN ĐI HỌC………………..

Xem thêm: Ý Nghĩa Ngày 22 Tháng 12 Là Ngày Gì ? 22/12 Là Ngày Gì

ngày…………tháng……..

Xem thêm: Tuyển Tập Stt Chết Lặng Trong Tình Yêu ❤️ Ý Nghĩa Nhất, Stt Cái Chết

năm……..Người làm đơn(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT, PHÊ DUYỆT CỦA HỌC VIỆNGhi chú: Những tình huống đặc biệt phát sinh trong giờ lên lớp, học viên báo cáo Giáo viên chủ nhiệm xem xét, giải quyết.
Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh Đơn xin nghỉ học của phụ huynh Mẫu đơn xin nghỉ ốm Đơn xin nghỉ ốm cho nhân viên, học sinh Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ học mới nhất Đơn xin nghỉ học 2021 Đơn xin phép nghỉ học mới nhất Công văn khẩn: Học sinh Sài Gòn được nghỉ học tránh bão từ sáng 25/12 Sài Gòn cho học sinh nghỉ học tránh bão từ sáng ngày 25/12

*

Cách viết bản tường trình nghỉ học Hướng dẫn cách viết bản tường trình nghỉ học

*

Văn bản 64/SGDĐT-VP Bảo đảm sức khỏe và chống rét cho học sinh Đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2021 Cách viết đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đơn xin & Thủ tục

Khuyễn Mãi Hot