Monday, January 24, 2022
Home Wiki Mẫu giấy xác nhận thực tập đầy đủ, ấn tượng nhất

Mẫu giấy xác nhận thực tập đầy đủ, ấn tượng nhất

0
23

Mẫu giấy xác nhận thực tập là đánh giá thực tế của lãnh đạo, cán bộ ở môi trường bạn thực tập, trải nghiệm để báo cáo về nhà trường, từ đó đánh giá khả năng, trình độ chuyên môn của bạn, kết quả sau bao năm rèn luyện ở trường. Dưới đây là mẫu giấy xác nhận chi tiết nhất, mời các bạn tham khảo.

Giá trị của giấy xác nhận thực tập

Thực tập là yêu cầu cơ bản để công nhận hoàn thành chương trình đào tạo của không ít trường đại học, cao đẳng với sinh viên của mình.

Sau thời gian thực tập, sinh viên phải nộp giấy xác nhận của đơn vị thực tập cùng báo cáo thực tập thì mới được ghi nhận kết quả. Nếu không có giấy xác nhận thì khoảng thời gian thực tập sẽ không có giá trị.

Ngoài ra, với các bạn sinh viên muốn tìm kiếm việc làm thì giấy xác nhận thực tập cũng có thể coi là một loại “chứng chỉ” chứng minh kinh nghiệm làm việc thực tế, góp phần làm nổi bật cho bộ hồ sơ xin việc với đơn xin việc của mình.

Những nội dung cơ bản của giấy xác nhận thực tập

Để có giá trị thì giấy xác nhận thực tập phải có đầy đủ các thông tin cơ bản, được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích. Cụ thể như:

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, khoa, ngành hiện đang theo học;

– Tên đơn vị, vị trí, phòng, ban, bộ phận thực tập;

– Họ tên, chức vụ người hướng dẫn;

– Thời gian thực tập;

– Công việc được giao;

– Đánh giá và nhận xét của đơn vị thực tập (tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, các nhận xét về việc thực hiện công việc được giao…). Ngoài ra, có thể bổ sung thang điểm (theo thang điểm 10) được chấm cho suốt quá trình thực tập.

– Họ tên, chữ ký của người thực tập và người đại diện có thẩm quyền của đơn vị.

Mẫu Giấy xác nhận thực tập 2019

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
********* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  *************

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……………………….

Mã số sinh viên: ………………………………………..……..………………..

Trường: ……………………………………….. Lớp: ………………………………………

Khoa:………………………………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Công việc được giao: ……………………………………………………………………..

Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung Người thực tập Đơn vị thực tập
Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém
Thực hiện nội quy làm việc                
Thái độ thực tập                
Ý thức kỷ luật                
Tác phong                
Kiến thức chuyên môn                
Khả năng hoàn thành công việc                
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc                
Tính năng động và sáng tạo trong công việc                
Nhận xét chung    

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Cán bộ hướng dẫn(Ký, ghi rõ họ tên) Người thực tập(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người thực tập phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin tại phần I và tự đánh giá, nhận xét tại mục “Người thực tập” của phần II, sau đó chuyển cho cán bộ hướng dẫn nhận xét, đánh giá.

Trên đây là mẫu giấy xác nhận thực tập mới nhất với những nội dung cơ bản nhất. Tùy vào các trường hợp mà bạn có thể thay đổi một số nội dung trong mẫu giấy xác nhận trên.


Biểu Mẫu – Tags: Mẫu giấy xác nhận thực tập

 • Mẫu giấy xác nhận thực tập đầy đủ, ấn tượng nhất

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Bản Khai Tình Hình Thân Nhân Liệt Sỹ Mới Nhất 2020

 • Tham khảo Mẫu Giấy Đề Nghị Khám Giám Định mới nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Fanpage Cá Nhân cụ thể nhất

 • Mẫu Giấy Chấp Thuận Cho Đăng Ký Thường Trú vào nhà ở của mình

 • Cách điền giấy khai đăng ký xe chuẩn nhất hiện nay

 • Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam chuẩn hiện nay

 • Mẫu đơn xin tăng lương và hướng dẫn chi tiết cách viết

 • Chia sẻ mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất 2019

 • Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh chi tiết nhất

 • Tải ngay mẫu đơn xác nhận CMND và CCCD mới nhất

 • Tải Ngay Mẫu Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam mới nhất 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here