Friday, January 21, 2022
Home Wiki Mẫu hợp đồng lao động thời vụ đầy đủ, đảm bảo pháp...

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ đầy đủ, đảm bảo pháp lý nhất

0
20

Hợp đồng lao động thời vụ là loại hợp đồng với thời gian quy định thường dưới 3 tháng. Để đảm bảo được quyền lợi của người lao động doanh nghiệp cần ký hợp đồng với các điều khoản với người lao động. Đảm bảo theo quy định của luật lao động, các thông tin trong hợp đồng cần được nêu rõ như thông tin về doanh nghiệp và thông tin cụ thể của các cá nhân lao động theo thời vụ cho doanh nghiệp.

Các trường hợp ký kết hợp đồng lao động thời vụ

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động thời vụ được ký kết khi các bên thỏa thuận về một công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc có thể hoàn thành dưới 12 tháng.

Tuy nhiên, có 03 trường hợp dù làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên nhưng vẫn có thể ký kết loại hợp đồng này. Cụ thể:

Thay thế người đi làm nghĩa vụ quân sự;

Thay thế người nghỉ chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động;

Thay thế người tạm thời nghỉ việc.

Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu người sử dụng lao động cố tình giao kết hợp đồng lao động thời vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng (khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP).

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm…., tại …………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động):…………………………………………………

Đại diện: ………………………….………… Chức vụ: ………..…………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:…….………………..

BÊN B (Người lao động):………………….…………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Số CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động thời vụ với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động thời vụ ……. tháng (1).

Từ ngày …… tháng …… năm ……. đến ngày ….… tháng … năm .…

Địa điểm làm việc (2): Tại……………………………………………………..

Chức danh chuyên môn:.……………….…….………………………………

Chức vụ (nếu có): ……………………………………………..……………..

Công việc phải làm (3): ………………….….………………..………………

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc (4): ………………..………………………………………..

Dụng cụ làm việc được cấp phát: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Quyền lợi

Phương tiện đi lại làm việc (5): ………………………………………………

Mức lương chính hoặc tiền công (6): …………………. đồng/tháng

Bằng chữ: ……………………………………………………………………….

(Đã bao gồm tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp)

Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Phụ cấp (nếu có): …………………………………………………………….

Thời hạn trả lương (7):…….………………………………………………..…

Tiền thưởng (8): ………………………………………………………………..

Chế độ nâng lương (9): ……………………………………………………….

Chế độ nghỉ ngơi (10):…………………………………………..……………..

Những thoả thuận khác: ……………………………………………………..

Nghĩa vụ

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nội quy, quy chế kỷ luật lao động, an toàn lao động của công ty.

Bồi thường vi phạm và vật chất (11):…………….…………………………..

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Quyền hạn

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy của doanh nghiệp.

Nghĩa vụ

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết theo hợp đồng này.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn lương và các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong trường hợp:

Hết hạn hợp đồng lao động;

Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có hoặc không có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.

Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung khác của bản hợp đồng này.

Hợp đồng được làm thành …….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản và có hiệu lực từ ngày…….. tháng……. năm…….

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng lao động thời vụ 2019

(1) Lưu ý thời hạn của công việc mang tính chất thời vụ không được quá 12 tháng.

(2) Ghi rõ bộ phận, địa chỉ nơi người lao động làm việc.

(3) Ghi chi tiết công việc người lao động phải thực hiện theo hợp đồng này. Càng chi tiết bao nhiêu càng tránh được tranh chấp có thể xảy ra.

(4) Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012:

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;

Thời giờ làm việc không quá 06 giờ/ngày đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

(5) Tùy theo chính sách của người sử dụng lao động, phương tiện đi lại có thể do người lao động tự túc hoặc do doanh nghiệp đưa đón.

(6) Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012:

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

(7) (8) (9) Căn cứ theo quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng trong doanh nghiệp.

(10) Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2012:

Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ nêu trên được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút.

Trường hợp làm việc vào ban đêm, thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút.

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày và 04 ngày/tháng.

(11) Trách nhiệm bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất căn cứ vào nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng lao động thời vụ tối đa 02 lần liên tiếp. Sau khi ký hợp đồng lao động thời vụ 02 lần liên tiếp mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trên đây là Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ 2019 đơn giản Ngoài ra, người sử dụng biểu mẫu này có thể bổ sung một số nội dung để phù hợp với đặc thù công việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này nhé.

Biểu Mẫu – Tags: các loại hợp đồng, mẫu hợp đồng lao động thời vụ

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Nhà Ở Chi Tiết Nhất 2020

 • Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Fanpage Cá Nhân cụ thể nhất

 • Tải ngay mẫu hợp đồng mượn nhà mới nhất

 • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng nhất

 • Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng mua bán ô tô

 • Mẫu Hợp đồng quảng cáo Maketing online đầy đủ và chi tiết nhất

 • Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng đầy đủ nhất

 • Mẫu giấy đề nghị thanh toán và hướng dẫn chi tiết mới nhất

 • Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất đầy đủ nhất hiện nay

 • Mẫu hợp đồng thuê xe và những điều cần biết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here