Friday, August 26, 2022
Home Wiki Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

[Tải xuống]Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

0
30

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bạn hãy cùng tham khảo và tải về máy bản word để hoàn tất biên bản cho hồ sơ một cách nhanh chóng và đúng theo quy định.

Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Về bản chất, thanh lý hợp đồng là việc hai bên quyết định chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận. Lúc này, biên bản thanh lý hợp đồng sẽ là tài liệu dùng để xác nhận tình hình thực hiện công việc trong hợp đồng trước đó, quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi chấm dứt hợp đồng.

Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ 06 trường hợp chấm dứt hợp đồng:

– Hợp đồng đã được hoàn thành;

– Theo thoả thuận của các bên;

– Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

– Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

– Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

– Khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản mà các bên không thể thỏa thuận được việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

Như vậy, biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán cũng là một loại chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện. Đây cũng là căn cứ để hai bên thanh toán nốt những gì còn tồn tại và chấm dứt hợp đồng

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán 2019

Mẫu số 09 – LĐTL
Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Số: ………….

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày … tháng … năm …

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán

Cùng thanh lý Hợp đồng số … ngày… tháng … năm …

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: ……………………………………………………………….

Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là…….……. đồng (Bằng chữ……………..)

Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …….……. đồng (Bằng chữ……………..)

Số tiền bên …. còn phải thanh toán cho bên……. là……… đồng (Bằng chữ…………….)

Kết luận: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bên nhận khoán Đại diện bên giao khoán

  (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên, đóng dấu)

Một số lưu ý khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Khi lập biên bản này, cần lưu ý một số điểm như sau:

– Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.

– Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bản thanh lý.

– Ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.

– Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.

– Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.

– Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.

– Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.

– Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.

Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện hợp đồng.

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • [PHỤ LỤC I-10] Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • [Cập nhật] Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thờ Cúng Liệt Sĩ (Mẫu Ls7)

 • Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết mới nhất hiện nay

 • Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

 • Mẫu Đơn đề nghị giúp đỡ người thân ở nước ngoài năm 2020

 • [Download]Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

 • [TẢI] Mẫu Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ mới nhất năm 2020

 • Mẫu đơn xin xác nhận nơi cư trú của vợ/chồng khi ly hôn

 • Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất hiện nay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here