Friday, August 26, 2022
Home Wiki Tham khảo mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng đúng chuẩn nhất

Tham khảo mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng đúng chuẩn nhất

0
23

Bài viết, hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng chuẩn nhất sau một thời gian được giáo dục và giúp đỡ, qua đó nêu ra những ưu, khuyết điểm về đạo đức, lối sống và năng lực công tác của người đó. Mời các bạn cùng tham khảo nhé.

7 điều kiện để được kết nạp Đảng viên

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp vào Đảng, cần phải đáp ứng các điều kiện:

– Tuổi đời từ 18 – 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp;

– Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

– Tự nguyện và thừa nhận thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một số tổ chức cơ sở Đảng;

– Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm;

– Có lý lịch rõ ràng, trong sáng thông qua thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân người đó và người thân của họ;

– Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Trong đó, người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm cùng công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực và chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình;

– Phải dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

Như vậy, để được chính thức thành Đảng viên, những quần chúng ưu tú phải đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời gian dự bị 12 tháng bồi dưỡng, rèn luyện.
 

Mẫu giấy giới thiệu vào Đảng kèm hướng dẫn chi tiết

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU
người vào Đảng

Kính gửi: Chi bộ:……………………………………………………………………………….

Tôi là: (1) ………………………., sinh ngày………… tháng………….. năm ………….
Vào Đảng ngày…..tháng….năm…., chính thức ngày…..tháng….năm …………
Chức vụ trong Đảng :………………………., chức vụ chính quyền………………….
Quê quán:………………………………………………………………………………………….
Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………..
Ngày……….tháng……..năm…………… được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ……………………………………………………. phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
 – Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý: (2) ……………………………………………………

– Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) (3) ………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng…………………………..vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

………., ngày………tháng……..năm 20……….

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
(ký, ghi rõ họ và tên)

Chú thích:

(1) Người giới thiệu Đảng viên phải đáp ứng điều kiện:

– Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 01 năm;

– Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Nếu có gì chưa rõ thì phải báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

(2) Những đặc điểm cần lưu ý: Việc khai lý lịch của người vào Đảng có đúng sự thật không? Có đủ điều kiện để kết nạp Đảng không?

(3) Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng. Ví dụ:

Đồng chí A có lập trường tư tưởng kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có lối sống trung thực, giản dị, sinh hoạt lành mạnh…

Hy vọng với mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng chi tiết nhất sẽ hỗ trợ bạn tối đa. elead.com.vn luôn đồng hành cùng bạn, sẻ chia nhiều biểu mẫu cụ thể nhất, cần thiết trong cuộc sống, mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Biểu Mẫu, Luật Việt Nam – Tags: Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

 • [Download]Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

 • Tham khảo những Hợp Đồng Về Nhà Đất phổ biến nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Ở mới nhất theo quy định

 • Mẫu Đơn đăng ký học nghề dành cho lao động nông thôn đúng nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Cung Ứng Lao Động Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Công Nhận Hòa Giải Thành Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội

 • Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng cụ thể nhất

 • Mẫu đơn xin việc ấn tượng nhất đối với lãnh đạo công ty

 • Mẫu thỏa ước lao động tập thể chi tiết nhất

 • [TẢI NGAY] Biểu mẫu đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 • [TẢI VỀ] Mẫu Đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt mới nhất năm 2020

 • [TẢI VỀ] Mẫu Tờ khai đăng kí lại kết hôn năm 2020

 • [File Word] Mẫu Quyết định xóa kỷ luật lao động mới nhất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here