Tuesday, January 25, 2022
Home Wiki Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết nhất

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết nhất

0
16

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh là văn bản quan trọng để báo cáo với phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố, hỗ trợ tối đa trong việc kiểm soát trên địa bàn. Ngay dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể nhé.

MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

PHỤ LỤC II-1

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..     

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….     

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………     

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):                               

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp             ……….. □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp     □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….     

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….     

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………     

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….     

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….     

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………     

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ghi chú
       

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký Mã ngành Ghi chú
       

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành Ghi chú
       

Lưu ý khi điền Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Điền mã ngành cấp 4 theo hệ thống ngành nghề kinh doanh ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

2. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiêp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau:

+ Kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1;

+ Kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.

3. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký. Doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

4. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện xem thêm tại đây.

Trên đây là mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh cụ thể, chi tiết nhất. elead.com.vn luôn đồng hành cùng bạn, sẻ chia nhiều thông tin hữu ích nhất, mời các bạn cùng tham khảo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết sau.

Biểu Mẫu – Tags: Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Hướng Dẫn Ghi Thông Báo Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 2019

 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết nhất

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chi tiết

 • [Cập nhật] Mẫu Thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo Quyết định 166

 • Mẫu thông báo tuyển dụng hấp dẫn ứng viên nhất mọi thời đại

 • Mẫu thông báo tuyển dụng hấp dẫn ứng viên nhất hiện nay

 • Mẫu Đơn xin phép mang xác, tro cốt người thân về địa phương đúng quy định

 • Dowload nhanh mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

 • Mẫu văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động chi tiết nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài – Phụ lục I-8

 • Tham khảo mẫu đơn xin gia nhập công đoàn chi tiết

 • Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất và cách ghi chính xác nhất

 • Mẫu TK3-TS – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here