Tra cứu tiếng trung

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra cứu tiếng trung

*
*
*

Từ điển Trung Việt.Chinese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

quý khách rất có thể cài đặt tiện ích Phần mượt từ điển bên trên Windows nhằm tra từ điển tiện lợi Lúc đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ điển sinh sống, bạn học tập rộng lớn biết những (định ngữ) gồm tính chất từ điển, bao gồm đặc thù sách vở a dictionary style: văn uống sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào tlỗi mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống tự điển tài nguim biết tin
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : tự điển ký kết hiệu kế bên kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoại trừ tinh vi
computer dictionary : từ bỏ điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ điển diễn đạt
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : sản phẩm trường đoản cú từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển mối cung cấp biết tin
information resource dictionary schema : sơ đồ tự điển nguồn báo cáo
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống tự điển tài nguyên ban bố
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : từ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn công bố

Xem thêm: Sitcom Là Gì ? Phân Biệt Sitcom Và Chương Trình Thực Tế

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish